KREATIV TEGNE- & DESIGNSKOLE

Masterclass på Designskole og Klassisk Tegneskole

UNGDOMSUDDANNELSE. STUDIESTART JANUAR OG SEPTEMBER

Kreativ Tegneskole og Designskole optager studerende der drømmer om at opnå potentiale inden for de æstetiske fag, ingeniørvidenskab eller produktudvikling – uanset baggrund.

Dit potientiale udvikler dine kreative evner, og skaber stor værdi i forhold til at mestre dine visuelle færdigheder. Den intensive læring er kompetencegivende.

Skolen har 40 år erfaring i undervisning af mennesker med forskellige baggrunde og erfaring. Vi underviser så alle kan være med på en udviklingsrejse.

Som udgangspunkt arbejder vi med håndudført/analog-tegning, fordi det giver den bedste forståelse for komposition. Efterfølgende eksperimenterer vi med de digitale platforme, AI-robotter og APPs, som man anvender inden for design og animation.

På Akademiets Skoler underviser vi i klassisk tegning og idégenerering og kan hjælpe dig på vej til at blive professionel illustrator, arkitekt, designer, kreativ ingeniør eller håndværker.

INTRODUKTION TIL TEGNESKOLEN OG DESIGNSKOLEN

ALDER: Alder spiller ingen rolle når du tegner. Du kommer til at studere sammen med jævnaldrende.

VARIGHED: 9 måneder eller et halvt år af 4-5 måneder.

STUDIESTART: September (januar). STUDIEGUIDE OG PRISER

OPTAGELSESKRAV: Book interview. Her finder vi stille og roligt frem til om du er studieegnet.

DET VIL DU LÆRE: At anvende lærdom fra din grundskole i praksis. At tegne professionelt. At opøve solide tegneteknisk principper. At kunne benytte grundlæggende teorier i din tegnestil. At tegne og farvelægge med alle former for materialer. At være kreativt og arbejde med designprocesser.

STUDIEMILJØ: Vi er en mindre skole på størrelse med et en større tegnstue eller kunstnerisk atelier. De studerende bliver betragtet som et kreativ team. Vi lægger vægt på rummelighed og engagement og at alle hjælper alle med bringe hinanden videre. Alt foregår på en ordentlig måde og vi har på intet tidspunkt oplevet særlige udfordringer i teamet.

LÆRERNE: Alle der underviser er eksperter og uddannede i tegning, kunst og kreativitetstræning og har mange års relevant erfaring.

9 ELLER 4 MÅNEDER I KREATIVT MILJØ

Vi er eneste skole i Danmarks der arbejder lige meget med klassisk tegning og "det at få ideer" benævnt som: idégenerering. 

Du underviser helt fra grunden af og præsenteres for alle tegningens grundteknikker og tegneretninger. Du behøver ikke særlige tegneevner før du begynder som studerende hos os.

Tilbagemelding fra vores studerende er, at de oplever det som en stor styrke, at vi på en professionel måde har den rigtige kombination af forskellige kreativ fag. Vi er en lille hyggelig skole og du vil føle dig helt tryg.

FORBEREDELSE TIL DESIGNSKOLERNE

Du bliver lige udfordret hver dag uanset om du vælger 4 måneder, 2 x 4 måneder eller 9 måneder. Du udvikler hurtigt dine tegneevner, under forudsætning af, at du dagligt følger undervisningen.

Kreativ Tegneskole og Designskolens undervisningsforløb kan efterkomme ønske om forberedelse til skoler i ind- og udland. Et 1/2 eller 1/1 studieår forbereder dig, der seriøst ønsker at søge videre på en autoriseret længerevarende kreativ uddannelse. Dette forudsætter at ansøger er studieegnet og motiveret, samt gennemfører undervisningsforløbet.

De fleste kvalificerede ansøgere bliver optaget på videregående studier, som fx Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KEA, Journalist og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, samt Animationsskolen i Viborg. Du har også mulighed for efterfølgende at søge optagelse på andre kreative studier fx DTU for at blive ingeniør.

DEN DAGLIGE STRUKTUR

Udgangspunktet for designundervisningen og tegnefagene er, at alle mennesker er unikke. Læring fremmer fremmer talentet. Kreativ Tegneskole og Designskole indeholder en spændende, kreativ og kunstnerisk grunduddannelse i klassisk tegning, æstetiske projekter, innovation, videnskab og visuel identitet.

Det særlige er, at vi som tegneskole og designskole kombinerer kunst, design og illustration. Gennem daglige tegneopgaver, projekter og idéoplæg vil vi fremme dit håndværksmæssige og kreative talent. Efter gennemført studieforløb er du stærk i klassiske og abstrakte tegnetekniske grundprincipper.

UDBYTTE AF UNDERVISNING

Du vil dag for dag fremmer dit kunstneriske standpunkt. Du videreudvikler din æstetiske og visuelle sans. Du arbejder med formsprog der vil passe ind i det kreative miljø – nationalt og internationalt. Udbytte af undervisningen fremmer evnen til at tænke i utraditionelle løsninger. Du bliver god til at få ideer, "tænke-ud-af-boksen" – altså bidrage med nye alternative løsninger, inden for produktudvikling og filosofi.

KORT ELLER LANGT FORLØB

Hvis du skal have succes i livet, skal du være fleksibel. Kreativ Tegne og Designskolen præsenterer de studerende for et landskab af muligheder. Under studiet eksperimenterer du lige meget med illustration, tegning og farver, såvel som kaotiske processer. Vi eksperimenterer med grundlæggende principper inden for form, farve, æstetik og funktion. Det fører til job- og uddannelsesmuligheder – fordi den studerende bliver en god håndværker og lærer at arbejde i processer.

Talent er at tage ved lære af sine erfaringer. Kreativ Tegneskole og Designskolen skaber ro til at fejle. Der opnås fuldt udbytte af undervisningen ved et stabilt fremmøde.

UNDERVISNING ANNO 1986

Skolens lærere har stor erfaring i undervisning i klassisk tegning og kolorering, samt designproces. Alle skolens studerende følger samme grundlæggende undervisning med henblik på at specialisere sig inden for et selvvalgt område.

Tegneundervisningen lægger sig som udgangspunkt ikke fast på et bestemt klassisk område, eller designkoncept eller et visuelt kunstnerisk udtryk. Det vælger den studerende selv, når denne er afklaret i forhold til sit mål, om det er optagelse på en kreativ uddannelse, gå videre til gymnasium eller fagskole, komme i job eller arbejde på hobbyplan.