10. KLASSE OG DANNELSESÅR

Du kan følge undervisningen på Kreativ Tegne og Designskole som 10. klasses elev. Alternativ 10. klasse er et dannelsesår. Du kan gennemføre gymnasiet efterfølgende, hvis du har lyst, eller gå andre veje. Du er et skridt foran andre, hvis du senere vil søge ind på en kreativ skole. Eller er du skoletræt, tilbyder vi et alternativ til de traditionelle tilbud.

Som udgangspunkt arbejder vi med håndudført/analog-tegning, fordi det giver den bedste forståelse for komposition. Efterfølgende eksperimenterer vi med de digitale platforme, AI-robotter og APPs, som man anvender inden for design og animation.

SPÆNDENDE KREATIVT DANNELSESÅR

På Kreativ Tegne og Designskolen vil du blive undervist i tegning, design, innovation og i kreative processer. Du kommer til at anvende dine tillærte metoder fra grundskole, både ved kreative frembringelser, ved håndværksmæssige projekter og i forbindelse med akademiske studier. Det hele smelter sammen og giver mening. Vi hjælper dig også med at oprette din egen hjemmeside. Og på skolen møder du ligesindede kreative unge og vi hjælper med at få et netværk i det kreative miljø. På nogle videregående kreative studier, skal du have en gymnasial uddannelse. Fortsætter du med gymnasium, HF efter kursus eller uddannelse på Akademiets Skoler, har du flere år til at forbedre dine tegne- og idégenererende evner, inden du søger. Du er således i super god form, når du skal løse hjemmeopgaver og udarbejde en portfolio i forbindelse med ansøgning. Det kreative forløb svarer til et dannelsesår, uden ydre krav til dit videre forløb.

VENSKABERE PÅ TEGNESKOLEN

Akademiets Skoler er en lille skole med et stærkt elevteam, som danne grobund for varige venskaber. Hver uge afslutter vi med et hyggeligt frirum og undevises i forløbet lægger lærerne op til fælles kulturelle oplevelser, som kan opsøges i fritiden.

STUDIEFAG I ET SPÆNDENDE KREATIVT MILJØ

På studiet bliver du undervist i de fag, som du kan læse om under linket "Studiets 4 hovedfag". Du bliver ligeledes vejledt i den påkrævede seriøsitet i forhold til den kreative proces, hvis du har en drøm om, på et tidspunkt, at arbejde i det kreative miljø. De boglige fag, som du har haft i grundskolen, får du en anden tilgang til, fordi fagene omsættes til praksis. Der indgår både dansk, engelsk, matematik og videnskabelige fag i de kreative designprocesser. Du kommer til at arbejde med storytelling, matematik, biologi og videnskab på en sjov og spændende måde, der giver mening. Du bliver undervist både i praktisk tegnefærdighed og akademiske metoder, viden som du kan overføre til dit videre studieforløb, gymnasium, HF, tekniske skoler eller lignende. Vælger du at blive studerende på Kreativ Tegne og Designskolen, kommer du på en dannelsesrejse med mange spændende udfordringer, fagligt såvel som personligt. Studiet skaber afklaring i forhold til kreative evner og i hvilken retning de kan udvikle sig.

VIL DU VÆRE HÅNDVÆRKER

Påtænker du en anden retning end den kreative vej og søger mod en håndværksuddannelse? Akademiets Skolers undervisning kan forberede dig på at forstå og siden udføre komplekse opgaver fremstillet af arkitekter og designere. Vi udfører vores projekter på tegnebrættet. Din basisviden vil desuden hjælpe dig med at få indflydelse på dit håndværk og også selv en dag være skaber – helt fra grunden. Og måske bliver du selvstændig håndværker med baggrund i de kreative evner du har trænet i et 10-klasses forløb.

Studievejledning: Kreativ Tegne og Designskolen vejleder om uddannelsesmuligheder og om ansøgningsprocedurer.