KREATIV SOMMERSKOLE

Sommerskolene for børn og unge

Sommerskole i København tilbyder et kreativt fælleskab, oplevelser og hygge.

På sommerskolen for børn og unge i skolernes sommerferie kan du vælge mellem uge 27, 28, 31 og 32.

Kreativt sommerskole i skolernes sommerferie er for drenge og piger.
Tegneundervisningen kombinerer læring med leg og oplevelser med kunst og design.
Som sommercamp tilbyder skolen kunstneriske udflugter og kreative oplevelser.
Der tegnes inde og udenfor i den udstrækning vejret tillader det.

LIGE UGER


UGE 28 / 2024
Alder: 8-16 år.
TID: 8:30-15:00.
Fredag til kl. 14.00.


UGE 32 / 2024
Alder: 8-16 år.
TID: 8:30-15:00.
Fredag til kl. 14.00.

ULIGE UGER


UGE 27 / 2024
Alder: 8-16 år.
TID: 8:30-15:00.
Fredag til kl. 14.00.


 

.

Sommercampus med sommerskole på Børnenes Design og Tegneskole

Det mest kreative og inspirerende sted for tegneglade børn og unge. Ferie forbinder vi med minder, oplevelser, glæde, sjov, kreativitet og måske at blive ”en lille smule” klogere. På Børnenes Design og Tegneskole tilbyder vi alle campuselever lidt af nævnte ferieminder, især at du bliver ”meget” klogere. Her kan du holde ferie og blive dygtig til at tegne og designe på en gang. Sommerskolen tager sig godt af eleverne; alle skal føle sig som noget særligt. Du vil få en fantastisk ferieoplevelse på kreativ sommerskolen, en ferie som du vil huske lang ud i fremtiden. Sommerskolen kombinerer leg med læring, og oplevelser med kunst og kreativitet. Du kommer til at tegner på livet løs i tegnestudiet i København. Og der tegnes også i det københavnske miljø, hvor vi skal inspireres af byens arkitekter, designere og kunstnere.

Sommercampus har et seriøst undervisningsniveau. Erfaringen har vist sig, at det giver god mening at blande aldersgrupper, samt drenge og piger. Alt i alt inspirere sommerskolens diversitets konceptet børn og unge i forhold til deres kreativitet.

SOMMERSKOLENS TEGNEEMNER

..........Kunst - Tegning - Farveteori - Animation - Illustration - Design - Kreativitet.

  • Vi skaber rammen, du maler billedet…!
  • Vi tegner på livet løs i tegnestudiet i Stockholmsgade 33, KBH.
  • Vi inspireres af byens natur, arkitekter, designere og kunstnere.
  • Vi kreerer nye fantasifulde ideer
  • Få inspiration til at tegne på livet løs
  • Rejser hjem med en spændende tegnemappe.

UNDERVISER: Akademiets Skolers kreative direktør Nor Sisden

KUNST: Små lette tegneøvelser. Perspektiv: Tegn kasser og bygning. Farvelære og farveredskaber. 

FORM OG FARVE: Der bygges små 3D modeller. Farver og maleri. Selvportræt. I parker og tegne natur og skulptur.

ILLUSTRATION: Rum eller landskab. Storytelling, tegning og sjove figurer. Bevægelsestegning.

ANIMATION OG TEGNESERIE: Tegneserie og animation: Mennesker og universer.

DESIGNE OG INNOVATION: Brainstorming og skitsering. Tegning af gode ideer. Mode og bildesign.

DEN LILLE CAFER: På et ta’ selv bord står der dagen igennem friskt vand, saft og te + lidt snaks om eftermiddagen. Frokost medbringes af eleven.

NYE VENNER: Du får nye venner med kreative interesser.

KIK IND ELLER RING FOR SPØRGSMÅL

STUDIEBEVIS: Efter forløbet kan du bestille et STUDIEBEVIS

Kik ind, se DATO eller se FILM

SOMMERSKOLENS PROGRAMEMNER

I forbindelse med dit studie på sommercampus kommer du til at arbejde lige meget med illustration, tegning og farver i forbindelse med design og kreativitet. Sommerskolen arbejder med grundlæggende principper inden for form, farve, æstetik og funktion.

Sommerskolen lægger sig ikke fast på et bestemt designområde. Du vil slutte forløbet med en mappe fyldt med tegninger og billeder fra din sommercamp. Sommerskolen lægger op til at vi arbejder tæt så sammen om af få den bedste sommerferie. Lærerne passer godt på eleverne, både når vi tegner i tegnestudiet og når vi er på studieture.

SOMMERSKOLENS LEG OG LÆRINGS METODE

Alle børn har i mere eller mindre grad et kunstnerisk eller innovativt potientiale. Dette faktum er vores udgangspunkt som kreativ skole. Elevens potientiale fremmer vi via opgaver, der appellerer til fantasien. Samtidig vil nye tillærte tegnetekniske færdigheder inspirere til elevens lyst til at frembringe egne ideer og arbejde med design. Børnenes Design og Tegneskole arbejder både med tegnetekniske og idégenerende processer. I forbindelse med undervisningen får eleven mulighed for at eksperimentere med sin fantasi og leg, udvikle sin selvtillid og fornemme, hvad det vil sige at arbejde professionelt som designer. Undervisning for børn og unge behandler en række områder inden for tegning og design, som eleven får gavn af at kende til med henblik på selv at arbejde videre.

RESULTAT: Tegne- og designundervisningen fremmer dit kunstneriske og innovative standpunkt. Børnenes Design og Tegneskole faglige sammensætning er sjov og unik og kvalificerer dig til at gå videre med dine kreative evner. 

Sommerskolen er et godt sted at begynde sin kreativ rejse.

KREATIV SOMMERSKOLE FOR BØRN OG UNGE

NB: Vi kan ikke oplyse om holdenes køn eller aldersforskel før efter studiestart. Alle hold er en naturlig blanding af drenge og piger inden for de beskrevne aldersgrupper.
Barnets forældre / værge er selv ansvarlig i forhold til vurderingen af, om den tilmeldte er studieegnet.
Optagelse: Kun børn / voksne der opfylder aldersgrænsen på starttidspunktet.
Alle børn / teenagekurser oprettes ved deltagelse af minimum 6 elever.
Skolen følger de offentlige helligdage og skolernes ferieplan.

Økonomi: Løbende tilmelding: Hvis der er plads, er det muligt at indskrive sig på hold der er startet. Kontakt skolen.
Grundbeløbet dækker bl.a. materialer, undervisning og en eventuel tur.
Inkluderet i priser ved første tilmelding. Pr. barn: En tegnerpappe A3.
Ret til ændringer forbeholdes.