HJÆLP TIL OPTAGELSES PRØVER

Forskole til de kreative uddannelser. Kreativ Tegneskole og Designskole i København er et godt og målrettet sted at starte, hvis du vil arbejde i det kreative miljø og udarbejde et portfolio. Du kan arbejde med forberedelse til designskoler, modeskoler, arkitektskoler, kunstakademier, animationsskoler og medieskoler eller tage et opkvalificering sabbatår på en kreativ skole.

Som udgangspunkt arbejder vi med håndudført/analog-tegning, fordi det giver den bedste forståelse for komposition. Efterfølgende eksperimenterer vi med de digitale platforme, AI-robotter og APPs, som man anvender inden for design og animation.

HJÆLP TIL PORTFOLIO OG HJEMMEOPGAVE

Du bliver afklaret og du får hjælp til søgemateriale, hjemmeopgaver, optagelsesprøver eller til at udarbejde et portfolio. Det er altid en udfordring at blive optaget på eliteskolerne. Vi forbereder dig så vidt det er muligt og så langt talentet rækker. Alle skolens egnede studerende bliver vurderet kvalificeret til optagelse på de videregående kreative studier. Alt opnået med vejledning fra Akademiets Skolers undervisere og den studerendes slid, flid, engagement og fokus.​

STUDIEVEJLEDNING OG AFKLARING

Kreativ Tegne og Designskolen har som mål at den studerende får det optimale udbytte af undervisningen, om du vælger 4 eller 9 måders studie. Udbyttet består i, at den studerende udvikler sig både fagligt og personligt. Kreativ Tegne og Designskole har derfor løbende samtaler med den studerende om mål og muligheder efter endt studieforløb, det være sig job (selvstændig / ansat) eller plan om at søge ind på et længerevarende videregående studie. Kreativ Tegne og Designskolen vejleder om uddannelsesmuligheder og om ansøgningsprocedurer. Vores fokus er fag inden for æstetik, kommunikation, illustration og det visuelle. Ligeledes hjælper vi med ansøgningsmateriale og vi coacher aspiranter i forhold til diverse optagelsesprøver.

DIN EVENTUELLE OVERBYGNING

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering​

Designskolen Kolding

Animationsskolen Viborg

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Filmskolen Animation

Statens Teaterskole Scenograf

Billedskoler og Kunstskoler

Teknisk Skole, Grafiske linjer

Erhvervsakademier, Design og Business

Erhvervsskoler, Design og Innovation

TEKO

KEA

Universiteter med Design og Innovation

Skoler Livsstil, Branding og Indretning

Forberedelse til uddannelser i udlandet.