OM DIREKTØREN OG LÆRERENE

Undervisere på Akademiernes Skoler er veluddannede og kompetente lærere - det være sig kunstnere, designere, arkitekter, illustratorer m.m. Akademiet Skoler samarbejder udelukkende med professionelle kunstnere og designere. 

MY ART IS TO CREATE ARTISTS

Kreativ direktør Nor Sisden

Nor Sisden er fortatter/illustrator og direktør for sub-brand Drawing Marathon International og forlaget Businesstoheart. Nor Sisden er æstetiker, underviser og kreativ direktør/rektor/CEO samt ejer af Akademiets Skoler. Nor Sisden har mange års undervisningserfaring og er gennemgående lærer på skolen. Nor Sisden grundlagde Akademiet for Tegning & Design i 1986, senere Akademiets Skoler 2001-. I mange år har hun undervist på private og offentlige designskoler i tegning, design og idégenerering. Desuden har Nor Sisden et bredt netværk i det kunstneriske miljø samt inden for design, konceptudvikling, events, iværksætteri og business. Nor Sisden er ekspert i klassisk tegning. Med solide erfaring i forhold til undervisning af kunstneriske og kreative talenter, er Akademiets Skolers pensum udviklet i forhold til de behov Nor Sisden møder, når unge fortæller om deres ambitioner og drømme for deres fremtid. Bl.a. ønsker nye generationer at kombinere færdigheder inden for kreativ tænkning, business og ansvar for jordens værdier.

Nor Sisden har bl.a. været med til at starte netværket VL92/Innovation. Hun har været med i børneudvalget for Copenhagen Comics, samt aktiv omkring danske og nordiske samarbejder for kunstneriske og kreative uddannelser. Nor Sisdens uddannelsesmæssige baggrund er designer og siden kunstner. Arbejder er udført inden for flere designområder som fx beklædning, kostumer, illustration, grafisk design, indretning, web m.m. Rent kunstnerisk har hendes fokus været på maleri, foto og 3D-form.

LÆS MERE HER

Undervisere børn og teenager:

Multikunstner Nor Sisden

Kunstner og illustrator Magnus Merklin: https://www.magnusmerklin.com/home

Kunstner Astrid Mette Tejdeell Rabe: https://www.astridmetteraba.com/about

Undervisere heltidsstudiet:

Kunstner Ditte Gantriis: https://kunsten.nu/artguide/profile/ditte-gantriis/

Kunstner Ebbe Laurs Sørensen: kunstnerportal.bkf.dk/ebbelaurs-soerensen

Designer Mette Lindberg: spacematter.dk 

Kunstner Regitze Steinbruch: regitze-steinbruck.dk 

Kunstner Daniel Goldenberg: danielgoldenberg.dk

DET DER BETYDER NOGETVi ønsker at gøre verden til et endnu bedre sted at leve i. Vi ønsker at gøre en forskel for det enkelte menneske og for Danmark

Visioner

Designuddannelsen er fremsynet og værdiskabende
Akademiets Skoler er en tværfaglig kreativ uddannelse. Den planlagte designundervisning lever op til nutidens og fremtidens krav, visioner og udvikling. Det faglige grundlag fokuserer på det individuelle talent og dets potentialer, kombineret med selvstændig teoridannelse og visuelle tekniske færdigheder.
Teorierne understøttes af en undervisning, der inspirerer til refleksion og til løsninger, der udmøntes i konkrete og praktiske innovationsaktiviteter og designløsninger.

Værdier

Tegneundervisningen er udfordrende og projektorienteret
Det faglige indhold i tegneundervisningen er baseret på realiteter, optimisme, nysgerrighed, entusiasme, disciplin og respekt. Samtidig iscenesættes og konstrueres der fantasifulde og forandringsprovokerende opgaver, der dels arbejder med ”muren” (her til og ikke længere), dels ”rummet” (ubegrænsede muligheder).
Designmodeller og innovationsaktiviteter perspektiveres i forhold til ny viden, erfaring og visioner.

Tværfagligt arbejde og designprocesser

Diversitet og teams med forskellige ressourcer vinder frem i erhvervslivet og i design- og kunstmiljøet
Studiemiljøet på Akademiets Skoler involverer mange fundamentale visuelle og innovative teknikker, der er omsættelige inden for design, kunst og arkitektur. Teknikkerne vil for den enkelte studerende betyde en spændende professionel fremtid med mulighed for et frit karrierevalg funderet på den studerendes basisviden, spidskompetencer samt gode samarbejdsevner.

Viden, erfaring og innovation

Grundlaget for et frit og levende billedsprog er erfaring
Billedsproget og de faglige samt tekniske færdigheder er en forudsætning for et arbejde som designer, arkitekt, kunstner eller innovator. For at udtrykke sig visuelt er det derfor en styrke at have kendskab til og at kunne håndtere gængse model- og tegnetekniske teorier, færdigheder og principper.
Akademiets Skoler arbejder med form og farver, to- og tredimensionelt, digitalt eller med pen og papir. Færdigheder, som den studerende kan anvende både professionelt og personligt.

Udvikling af professionelle innovative talenter

Innovation og bæredygtighed
Akademiets Skoler tager højde for, at det professionelle innovative talent udfordres i forhold til: miljømæssige hensyn, teknologiske fremskridt, etiske normer, sociale elementer, systemtraditioner, materielle muligheder, symbolske aspekter, kulturelle vaner, politiske styreformer, fysisk håndtering, globalisering, naturbetingelser, forretningsmæssige udvikling og krav til et bæredygtigt samfund.

Interaktion mellem design og illustration

Interaktion mellem forskellige faglige discipliner pendler mellem det strukturelle og det ustrukturelle
Indtryk vil forvandles til udtryk og således bidrage til ny forskning i nye muligheder og nye løsninger. Den designstuderendes færdige projektprodukt i forbindelse med undervisningen er håndgribeligt i form af et portfolio af skitser og færdige tegninger, fotos og modeller – digitalt og i papirudgave. Illustrationerne kan anvendes i forbindelse med optagelse på længerevarende videregående studier, start af egen virksomhed eller ved jobsøgning.