ALTERNATIV 10. KLASSE OG DANNELSESÅR

Du kan følge undervisningen på Kreativ Tegne og Designskole som 10. klasses elev. Alternativ 10. klasse er et dannelsesår. Du kan gennemføre gymnasiet efterfølgende, hvis du har lyst, eller gå andre veje. Du er et skridt foran andre, hvis du senere vil søge ind på en kreativ skole.

SPÆNDENDE KREATIVT DANNELSESÅR

Tegning er på det niveau vi arbejder, et kunstnerisk, matematisk, sprogligt og videnskabeligt fag. Derudover udvikler vores tegneprogrammer hjernen således, at du bliver bedre til at huske, har lettere ved indlæring og i det hele taget bliver skarpere i forhold til iagttagelse, samt får nem tilgang til at kaperer kompleks viden.

Studiet på vores tegnskole i København har en positiv effekt både personligt og kunstnerisk. Vi anbefaler varmt 10. klasses elever at blive en del af vores team.

VARIGHED: 9 måneder eller et halvt år af 4-5 måneder.

STUDIESTART: September (januar). SE PRISER

OPTAGELSESKRAV: Du kommer til en visitationssamtale, hvor vi stille og roligt finder ud af om studiet er noget for dig. For at blive undervist på Akademiets Skoler skal den studerende være studieegnet, dvs. være i stand til med nysgerrighed og virketrang, at følge studiet processer både fagligt og personligt.

ALDER: Alder spiller ingen rolle når du tegner. Aldersmæssigt vil du studere sammen med jævnaldrende unge.

DET VIL DU LÆRE: At anvende lærdom fra din grundskole i praksis. At tegne professionelt. At opøve solide tegneteknisk principper. At kunne benytte grundlæggende teorier i din tegnestil. At tegne og farvelægge med alle former for materialer. At være kreativt og arbejde med designprocesser.

SLUTPROJEKT: Du afslutter med et master projekt inde for de tillærte kreativ fag. Projektet vil blive anført på dit studiebevis.

UDDANNELSE: Efter 8 måneders studie kan du, i stedet for master projekt, tilvælge at gå til til eksamen. Læs om eksamenskriterierne.

STUDIEMILJØ: Vi er en mindre skole på størrelse med et en større tegnstue eller kunstnerisk atelier. De studerende bliver betragtet som et kreativ team. Vi lægger vægt på rummelighed og engagement og at alle hjælper alle med bringe hinanden videre. Alt foregår på en ordentlig måde og vi har på intet tidspunkt oplevet særlige udfordringer i teamet.  

LÆRERNE: Alle der underviser er eksperter og uddannede i tegning, kunst og kreativitetstræning og har mange års relevant erfaring.

INTRUDUKTION

På tegneskolen anvendes din viden fra grundskolen på en kreativ og praktisk måde

På Kreativ Tegne og Designskolen vil du blive undervist i tegning, design, innovation og i kreative processer. Du kan anvende dine tillærte metoder både ved kreative frembringelser, ved håndværksmæssige projekter og i forbindelse med akademiske studier. Vi hjælper dig bl.a. med at oprette din egen hjemmeside og med at få et netværk i den kreative branche. På nogle videregående kreative studier, skal du have en gymnasial uddannelse. Fortsætter du med gymnasium, HF efter kursus eller uddannelse på Akademiets Skoler, har du flere år til at forbedre dine tegne- og idégenererende evner, inden du søger. Du er således i super god form, når du skal løse hjemmeopgaver og udarbejde den portfolio i forbindelse med ansøgning. Det kreativ forløb, svare til et dannelsesår, uden ydre krav til dit videre forløb.

Studiefag i et spændende kreativt miljø

På studiet bliver du undervist i de fag, som du kan læse om under linket "Studiets 4 hovedfag". Du bliver ligeledes vejledt i den påkrævede seriøsitet i forhold til den kreative proces, hvis du har en drøm om, på et tidspunkt, at arbejde i det kreative miljø. De boglige fag, som du har haft i grundskolen, får du en anden tilgang til, fordi fagene omsættes til praksis. Der indgår både dansk, engelsk, matematik og videnskabelige fag i de kreative designprocesser. Du kommer til at arbejde med storytelling, matematik, biologi og videnskab på en sjov og spændende måde, der giver mening. Du bliver undervist både i praktisk tegnefærdighed og akademiske metoder, viden som du kan overføre til dit videre studieforløb, gymnasium, HF, tekniske skoler eller lignende. Vælger du at blive studerende på Kreativ Tegne og Designskolen, kommer du på en dannelsesrejse med mange spændende udfordringer, fagligt såvel som personligt. Studiet skaber afklaring i forhold til kreative evner og i hvilken retning de kan udvikle sig.

Er du skoletræt, tilbyder vi et alternativ til de traditionelle tilbud.

Studievejledning

Kreativ Tegne og Designskolen vejleder om uddannelsesmuligheder og om ansøgningsprocedurer.