DIPLOMUDDANNELSE ELLER TEGNEKURSUS
4 ELLER 9 MÅNEDER

Undervisning på Kreativ Tegne og Designskolen er en god investering.

*

Priser for ALLE studier af 9 måneder.
September-Maj.

Studiestart september:
34 uger. September – maj. Med mulighed for at blive indstillet til eksamen.

Obligatorisk registrerings- og reservationsgebyr: DKK 1.000 som betales ved tilmelding.
Første rate, herunder tilmeldingsgebyr betales altid inden studiestart
eller i forbindelse med tilmelding. Gebyr refunderes ikke.

Vil du betale af 1 rate pris: I alt DKK 42.900. Den 1-9.

Vil du betale af 2 rater pris pr rate: DKK 22.570. I alt DKK 45.140. Den 1-8 / 1-12.
Betales af der offenlige, betales af 1. rate.

*

*

Priser for ALLE studier af 4 måneder.
Efterårssæson eller Forårssæson.

Studiestart september eller januar:
15 uger: September–december. Med mulighed for at fortsætte.
15 uger: Januar–april.

Obligatorisk registrerings- og reservationsgebyr: DKK 1.000,-. Betales ved tilmelding.
Første rate, herunder tilmeldingsgebyr betales altid inden studiestart
eller i forbindelse med tilmelding. Gebyr refunderes ikke.

1 rate pris: I alt DKK 20.800. Den 1-9, henholdsvis 1-12.

*

*

Eksamineringsgebyr for skolens studerende.

Indstilling til eksamen sker i slutningen af april måned. Betal i alt DKK 1.000.

*

*

Personlige samtaler og artchoacheing

Har du lyst eller behov for personlig samtaler eller privat artchoaching ud over det planlagte forløb
kan du se priser og booke #her

*

Generel info

Akademiets Skoler er et selvfinansierende uddannelsessted, der ikke modtager støtte via offentlige ordninger. Studerende kan som udgangspunkt ikke modtage statens uddannelsesstøtte (SU). Studieegnede skal selv undersøge, om de kan modtage offentlig støtte til studiet, da dette ofte er et individuelt anliggende. Søg eventuel fond: http://crowdfunding.dk/ eller http://www.fundraising.how Ret til ændringer forbeholdes.

Praktiske oplysninger

Heltidsstudie: 1/2 eller 1/1 år: Faglige udfordringer og discipliner skal udføres i følge pensum.

Mødepligt dag: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Kl. 09:00 - 14:30 inklusiv frokostpause.

Mødedeltagelse: Defineres som fysisk og fagrelevant tilstedeværelse.

Projektarbejde: Udgør ca. 10 timer ugentlig ud over den fastlagte undervisningstid.

Fridage: Skolen følger de offentlige skolefridage, ferier og helligdage.

Materialer: Den studerende vejledes i indkøb af egne studiematerialer.

Portfolio: Den studerende modtager hjælp i forbindelse med udarbejdelse af portfolio.

Studieaktiv: Hvis du ønsker uddannelsesbevis med deltagelse af censor, kræver der minimum 85 % fremmøde/studieaktivitet.

Beviser: Uddannelsesbevis udstedes efter bestået eksamen. Studiebevis udstedes efter gennemført 4 og 9 måneders forløb.

Optagelse: Udfyld bookingformular