Akademiets Skoler

Kreativ Tegne og Designskolen. Børnenes Design og Tegneskole. Skolen for hjemmestudier og kreativitet.
Akademiets Skolers koncept og generelle vilkår og betalingsbetingelser for deltagere på studierne:

Betingelser for betaling

Optagelse på det valgte studie eller kurser er først fuldt gyldig, når indbetaling er registret af administration.
Betaling skal ske via bankoverførsel. Uanset varighed og betalingsordning er du forpligtet til at betale det fulde beløb, for det studie, som du har tilmeldt dig.
Betaling af grundbeløbet til studier af længere varighed skal ske senest en måned forud for studiestart – eller ved tilmelding – i henhold til kontrakten.
Betaling af grundbeløb til kurser af kortere varighed skal ske i forbindelse med tilmelding og i henhold til vejledningen på websitet.
Ved for sent betaling, pålægges der et gebyr på DKK 100,- pr. påmindelse. Indbetales det aftalte beløb ikke til tiden, bortfalder retten til studieplads.

Moms

Kurser, uddannelse m.m. til private pålægges ikke moms. Momsregistrerede virksomheder og detailsalg faktureres gennem søsterselskabet Businesstoheart.

Fortrydelse

I henhold til forbrugeraftaleloven §10-12 er tilmeldinger køb via denne hjemmeside ikke omfattet af fortrydelsesretten, andre end de konkret beskrevne. Normalt er det ingen fortrydelsesret ved varer, der er lavet specielt til dig, herunder billetter til oplevelser/kurser eller arrangementer.
Dog tilbyder vi undtagelsesvis fortrydelse fra det tilmeldte studie og kursus. Det kan kun ske frem til 30 dage før den planlagte startdato.
Ved tilbagebetaling opkræves et opsigelses-/administrationsgebyret på minus 10% af grundprisen eller som minimum DKK 250.
Det indbetalte registrerings- og reservationsgebyr er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Afbrydelse efter 30 dage før studiestart giver ikke ret til økonomisk refusion.
Udmeldelse eller fortrydelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Akademiets Skoler: dk@akademietsskoler.dk.
Afbrydelse, manglende fremmøde eller studieegnethed  – uanset begrundelse giver ikke ret til tilbagebetaling, hvorved det indbetalte kursusbeløb fortabes.
Studiepladsen kan ikke overføres til andre eller andet kursus.
Det er den studerende eller barnets forældre/værge, der selv er ansvarlig i forhold til vurderingen af, om den tilmeldte er studieegnet.

Bøger: Der gives ikke fortrydelsesret på vare købt i vores shop da varen er af en sådan art, i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Betingelser for fravær og deltagelse

Viser det sig, at en deltager ikke er studieegnet, kan skolen nægte at fortsætte undervisningen af vedkommende.
Er en deltager fraværende eller forstyrrer undervisningen i en grad, der er til gene for de øvrige deltagere, forbeholder Akademiets Skoler sig ret til at bortvise deltageren, såfremt vedkommende ikke reagerer positivt på forudgående advarsler og påmindelser. Bortviste deltagere har ikke krav på at få refunderet studie- og kursusbetalinger.
Sygdom eller fravær skal meddeles akademiet inden undervisningsstart den pågældende dag.
Sygeeksamen for deltagere på fuldtidsstudiet, der vælger at gå til sygeeksamen, bliver pålagt et eksamensgebyr.
Børn og unge elever, der tilknyttes Akademiets Skolers undervisning, skal efter en introvelkomst kunne deltage uden ledsagelse af en voksen.

Nedlukning eller karantæne

Undervisning foregår fysisk i tegnestudiet. I forbindelse med myndighedernes eventuelle krav om karantæne, vil Akademiets Skoler tilbyde online erstatnings-undervisning – time for time.

Udgifter

I løbet af voksenstudiet kan der løbende komme udgifter til egne materialer. Deltageren afholder altid selv alle udgifter til egne materialer til brug under studiet samt museumsbesøg og model.
I kursusprisen for kortere kurser for børn og unge er inkluderet materialeforbrug til brug i undervisningstiden på skolen.

Tilskud eller rabat

Nogle kommuner og jobcentre giver støtte til at finansiere skoleforløbet. Spørg din sagsbehandler eller studievejleder!
Finansieres kurser og studier af en offentlig instans, skal ansøgeren meddele dette i forbindelse med tilmelding. Ligeledes skal hele studieprisen eller skriftlig bekræftelse på forudbetaling være Akademiets Skoler i hænde inden studiestart. Andre former for betaling pålægges et administrationsgebyr på DKK 1.000,-. Akademiets Skoler forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om ansøgerens egnethed hos eventuel sagsbehandler.

Betingelser for anvendelse og data

Copyright: Akademiets Skoler har copyright til arbejder udført i Akademiet Skolers regi. Det vil sige, at Akademiets Skoler må kopiere og publicere værker fremstillet i undervisningen.
Tilkendegivelse: Deltageren er indforstået med at modtage bekræftelser, nyheder og studieinfo via e-mail og nyhedsbreve.

Personoplysninger

Akademiets Skoler overholder god databehandlingsskik. Akademiets Skoler har udelukkende de data som du selv har opgivet til skolen. Den dataansvarlig er Akademiets Skoler. Data opbevares således, at vi kan give den bedste rådgivning og til administrative opgaver. Kun relevant og begrænsede data bliver datamineret i henhold til et formålsbegrænsende omfang og i den tidsbegrænsning der er nødvendig i forhold til kundekontakt og formidling. Data bliver registreret og opbevaret på forsvarlig vis. I visse tilfælde videregives data til Akademiets Skolers professionelle samarbejdspartnere. Data slettes når det ikke er formålstjenesteligt. Du har til enhver tid ret til at få slettet dine oplysninger. Har du indsigelser i forhold til vores databehandling, skal du rette henvendelse til Akademiets Skoler.

Betingelser for forsikring

Brugere af Akademiets Skolers undervisningssegment og faciliteter bærer ansvaret for deres materialer og kunstneriske arbejder. Akademiets Skoler påtager sig ikke ansvar for beskadigelse af tøj og personlig ejendele, samt opbevaring af glemte effekter, herunder skolearbejder. Alle deltagere dækkes i øvrigt af egen ansvars- og ulykkesforsikring.
Akademiets Skoler er en et selvfinansierende uddannelsessted, der ikke modtager støtte via offentlige ordninger. Deltagere kan som udgangspunkt ikke modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU). Studieegnede skal selv undersøge, om de kan modtage offentlig støtte til studiet, da dette ofte er et individuelt anliggende.

Betaling

Pladsen er reserveret, når indbetalingen har fundet sted og registreret i vores bankingsystem.
NB: Husk at gennemførelse af en banktransaktion kan tage nogle dage.​
Når vi har modtaget din indbetaling, modtager du en bekræftelse og yderligere info.
Optagelse er først endelig gyldig, når Akademiets Skoler har sendt sin accept.

Pris: Angivet for siden med studievilkår
Bankoplysninger:

Bankoverførsel: Reg.nr. Reg.nr. 2348 Kontonr. 6268287270

Hvis du bor i udlandet:

Bank Nordea. IBAN: DK1520006268287270. BIC-/SXIFT-kode: NDEADKK

Vigtigt: Skriv navn på indbetalingskontoen.