Akademiets Skoler

Koncept, generelle vilkår og betalingsbetingelser for deltagere på studierne:


Betalingsbetingelser

Optagelse på det valgte studie er først fuldt gyldig, når indbetaling er registret af administration og Akademiets Skoler har sendt sin accept.
Uanset varighed og betalingsordning er du forpligtet til at betale det fulde beløb, for det studie, du har tilmeldt dig.
Betaling af grundbeløbet til studier af længere varighed skal ske senest en måned forud for studiestart – eller ved tilmelding.
Betaling af grundbeløb til studier af kortere varighed, skal ske i forbindelse med tilmelding.
Manglende betaling pålægges et administrationsgebyr pr. påmindelse.
Indbetales det aftalte beløb ikke til tiden, bortfalder retten til studiepladsen.
Studier og uddannelser pålægges ikke moms.
Momsregistrerede virksomheder og detailsalg faktureres særskilt.


Betaling

Studiepris finder du på Akademiets Skolers website ud for det ønskede studie.
Betaling skal ske via bankoverførsel.
Den tilmeldtes fulde navn skal stå på bankoverførslen.
Banktransaktion kan tage nogle dage.​
Når Akademiets Skoler har modtaget din indbetaling, modtager du en bekræftelse og yderligere info.

Bogkøb: Der gives ikke fortrydelsesret på vare købt i vores shop da varen af en sådan art, i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.


Bankoplysninger

Bankoverførsel: Reg.nr. Reg.nr. 2348 Konto.nr. 6268287270
Hvis du bor i udlandet:
Bank Nordea. IBAN: DK1520006268287270. BIC-/SXIFT-kode: NDEADKK


Fortrydelse

I henhold til forbrugeraftaleloven §10-12 er tilmeldinger køb via Akademiets Skolers website ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Normalt er det ingen fortrydelsesret ved varer, der er lavet specielt til dig, herunder billetter til oplevelser/studier eller arrangementer.
Dog tilbyder Akademiets Skoler undtagelsesvis fortrydelse af det tilmeldte studie. Det kan kun ske frem til 20 dage før den planlagte startdato.
Ved kreditering opkræves et opsigelses-/administrationsgebyret på minus 10% af grundprisen eller som minimum DKK 250.
Det indbetalte registrerings- og reservationsgebyr er ikke omfattet af fortrydelsesretten.Afbrydelse efter 20 dage før studiestart giver ikke ret til økonomisk refusion.
Afbrydelse, manglende fremmøde eller studieegnethed – uanset grund, giver ikke ret til tilbagebetaling.
Udmeldelse eller fortrydelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Akademiets Skoler e-mail
Studiepladsen kan ikke overføres til andre eller andet studie.
Det er eleven/studerende eller dennes forældre/værge, der selv er ansvarlig i forhold til vurderingen af, om den tilmeldte er studieegnet.


Betingelser for fravær og deltagelse

Viser det sig, at en deltager ikke er studieegnet, kan skolen nægte at fortsætte undervisningen af vedkommende.
Er en deltager fraværende eller forstyrrer undervisningen i en grad, der er til gene for de øvrige deltagere, forbeholder Akademiets Skoler sig ret til at bortvise deltageren, såfremt vedkommende ikke reagerer på vejledende påmindelser.
Bortviste deltagere, har denne ikke krav på refusion af det indbetalte studiehonorar.
Børn og unge elever, der tilknyttes Akademiets Skolers undervisning, skal efter første velkomst kunne deltage uden ledsagelse af en voksen.


Nedlukning eller karantæne

Undervisning foregår fysisk i tegnestudiet. I forbindelse med myndighedernes eventuelle krav om karantæne, vil Akademiets Skoler tilbyde online erstatnings-undervisning – time for time.


Udgifter

I løbet af voksenstudiet kan der løbende komme udgifter til egne materialer.
Deltageren afholder altid selv alle udgifter til egne materialer til brug under studiet samt museumsbesøg og model.
For børn og teenager tilmeldt de korte studier, er studieprisen inklusive materialeforbrug i undervisningstiden. Dog anbefales, at eleven har egne materialer.


Tilskud eller rabat

Nogle kommuner og jobcentre giver støtte til at finansiere skoleforløbet. Spørg din sagsbehandler eller studievejleder!
Finansieres af en offentlig instans, skal ansøgeren meddele dette i forbindelse med tilmelding. Ligeledes skal hele studieprisen eller skriftlig bekræftelse på forudbetaling være Akademiets Skoler i hænde inden studiestart.Andre ordninger for offentlig betaling pålægges et administrationsgebyr på DKK 1.000, -.
Akademiets Skoler forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om ansøgerens egnethed hos eventuel sagsbehandler.


Tilskudsstøtte

Akademiets Skoler er en et selvfinansierende uddannelsessted, der ikke modtager støtte via offentlige ordninger.
Deltagere kan som udgangspunkt ikke modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Studieegnede skal selv undersøge, om de kan modtage offentlig støtte til studiet, da dette ofte er et individuelt anliggende.


Betingelser for anvendelse og data

Akademiets Skoler har copyright til arbejder udført i Akademiet Skolers regi. Det vil sige, at Akademiets Skoler må kopiere og publicere værker fremstillet i undervisningen.
Deltageren er indforstået med at modtage bekræftelser, nyheder og studieinfo via e-mail og nyhedsbreve.


 Personoplysninger

Akademiets Skoler overholder god databehandlingsskik.
Akademiets Skoler har udelukkende de data som du selv har opgivet til skolen.
Den dataansvarlig er Akademiets Skoler.
Data opbevares således, at vi den giver den bedste rådgivning i forbindelse med til administrative opgaver. Kun relevant og begrænsede data bliver datamineret i henhold til et formålsbegrænsende omfang og i den tidsbegrænsning der er nødvendig i forhold til kundekontakt og formidling.
Data bliver registreret og opbevaret på forsvarlig vis.
I visse tilfælde videregives data til Akademiets Skolers professionelle samarbejdspartnere. Data slettes når det ikke er formålstjenesteligt.
Du har til enhver tid ret til at få slettet dine oplysninger. Har du indsigelser i forhold til vores databehandling, skal du rette henvendelse til Akademiets Skoler.


Betingelser for forsikring

Brugere af Akademiets Skolers undervisningssegment og faciliteter bærer ansvaret for deres materialer og kunstneriske arbejder.
Akademiets Skoler påtager sig ikke ansvar for beskadigelse af tøj og personlige ejendele, samt opbevaring af glemte effekter, herunder skolearbejder. Alle deltagere dækkes i øvrigt af egen ansvars- og ulykkesforsikring.