SEMINAR OM INNOVATION I UNDERVISNINGEN, KUNSTTERAPI OG KREATIVE UDDANNELSER

19/04/12

Vil du være med til at fremme innovation og kreativ udvikling i skoler og gymnasier.
Vil du vide noget om kunstterapi for børn og unge?
Vil du orienteres om videregående kreative grundforløb?
Er svaret ja, tilbyder AVI Akademiet for Visuel Innovation "design illustration" et gratis seminar torsdag den 19. april 2012. Tilmelding: avi@mail.dk, eller boks i venstre spalte. Invitationen gælder for én navngiven person fra hver skole eller gymnasium. SU: Senest d. 18. april.
Personer, der kan få udbytte af vores seminar, er fagfolk, der beskæftiger sig med billedkunst, innovativ undervisning, personlig udvikling, børn med særlige behov samt skolens studievejledere.
På vores seminar vil vi fortælle om, hvordan vi på AVI AKADEMIET FOR VISUEL INNOVATION integrerer idégenerering, design og innovation i børnehøjde. De fremmødte får et par gode ”staldtips”, som kan omsættes i egen undervisning, eller nogle talentspotterværktøjer i forbindelse med studievejledning af unge.
Vores indlæg om kunstterapi handler om, hvordan man kan inddrage kunstneriske færdigheder i behandlingen af kriseramte børn og børn med faglige eller sociale vanskeligheder.

Program den 19. april 2012 kl. 16:00-18:00

Kl. 16:00 Velkomst, kaffe og en bid brød, ”mingling”.

Sted: Tegnestudiet, Stockholmsgade 33, København Ø - nær Østerport S-station.

Kl. 16:15 Introduktion ved AVI Akademiet for Visuel Innovation "design illustration"s kunstneriske rektor Nor Sisden

Præsentation af oplægsholdernes CV. Cases vedrørende AVIs elever og deres design- og kunstdrømme. Hvad kræves der af ansøgere for at blive optaget på de videregående skoler inden for de æstetiske fag? Hvordan imødegår vi på AVI de ydre krav i forhold til det personlige talent?

Nor Sisden fortæller, hvordan hun spotter et kreativt talent, og ud fra hvilke forudsætninger hun vurderer, om der er basis for en karriere inden for de æstetiske fag.

Kl. 16:45 Kunstterapi og hvordan barnet kan omsætte sit kunstneriske potentiale til personlig udvikling

Susanne Jensen beskriver tre terapi-cases. De udvalgte historier omhandler eksempler på, hvordan tegninger og billeder udvikler barnet og skaber afklaring enten i forhold til barnet selv, det faglige arbejde i skolen eller barnets sociale kompetencer.

Kl. 17:15 Visuelle eksempler på kreative tegnetekniske løsninger og innovation processer

Se og oplev arbejder udført af AVI Akademiet for Visuel Innovation "design illustration"s designelever, børn på kursus og unge under uddannelse.

Hvordan arbejder man med det kreative talent i børnehøjde? Hvordan sikrer man sig en løbende kunstnerisk udvikling? Hvad er innovativ undervisning eller innovation i undervisningen? Svar på disse spørgsmål har vi et bud på!

Lidt om hjernens biologi og hvordan vi udfordrer hjernen, når den skal udvikle sine kreative sider.

Lille praktisk øvelse i børnehøjde som inspiration i jeres undervisning.

Kl. 17:45 Spørgsmål, opsamling, afslutning

Kl. 18:00 Afsked