SABBATÅR ELLER HJÆLP TIL OPTAGELSESPRØVER

Forskole til de kreative uddannelser. Kreativ Tegneskole og Designskole i København er et godt og målrettet sted at starte, hvis du vil arbejde i det kreative miljø og vil udarbejde et portfolio. Du kan arbejde med forberedelse til designskoler, modeskoler, arkitektskoler, kunstakademier, animationsskoler og medieskoler eller tage et opkvalificering sabbatår på en kreative skole.

Hjælp til portfolio og hjemmeopgave til de kreative studier

Du bliver afklaret og du å hjælp til søgemateriale, hjemmeopgaver, optagelsesprøver eller til at udarbejde et portfolio. Det er altid en udfordring at blive optaget på eliteskolerne. Vi forbereder dig så vidt det er muligt og så langt talentet rækker. Alle skolens egnede studerende bliver vurderet kvalificeret til optagelse på de videregående kreative studier. Alt opnået med vejledning fra Akademiets Skolers undervisere og den studerendes slid, flid, engagement og fokus.​

Studievejledning og afklaring

Kreativ Tegne og Designskolen har som mål at den studerende får det optimale udbytte af undervisningen, om du vælger 4 eller 9 måders studie. Udbyttet består i, at den studerende udvikler sig både fagligt og personligt. Kreativ Tegne og Designskole har derfor løbende samtaler med den studerende om mål og muligheder efter endt studieforløb, det være sig job (selvstændig / ansat) eller plan om at søge ind på et længerevarende videregående studie. Kreativ Tegne og Designskolen vejleder om uddannelsesmuligheder og om ansøgningsprocedurer. Vores fokus er fag inden for æstetik, kommunikation, illustration og det visuelle. Ligeledes hjælper vi med ansøgningsmateriale og vi coacher aspiranter i forhold til diverse optagelsesprøver.

Sabbatår

Du kan tilmelde dig et 4 eller 9 måneders undervisningsforløb hvor du afprøver dit talent og finder dit ståsted og den kreative linje, som du skal satse din fremtid på.


Din eventuelle overbygning

 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering​
 • Designskolen Kolding
 • Animationsskolen Viborg
 • Danmarks Medie og Journalisthøjskole
 • Filmskolen Animation
 • Statens Teaterskole Scenograf
 • Billedskoler og Kunstskoler
 • Teknisk Skole, Grafiske linjer
 • Erhvervsakademier, Design og Business
 • Erhvervsskoler, Design og Innovation
 • TEKO
 • KEA
 • Universiteter med Design og Innovation
 • Skoler Livsstil, Branding og Indretning
 • Forberedelse til uddannelser i udlandet.