KREATIV TEGNE- & DESIGNSKOLE

Masterclass på Designskole og Klassisk Tegneskole

Næste studiestart: 1. september. Få ledige studiepladser.
Kreativ Tegne og Designskole optager studerende der drømmer om at opnå potentiale inden for de æstetiske fag, ingeniørvidenskab eller produktudvikling – uanset baggrund.
Vi arbejder seriøst på både dit analog og dit digitale portfolio.
På Akademiets Skoler underviser vi i klassisk tegning og idégenerering og kan hjælpe dig på vej til at blive professionel illustrator, arkitekt, designer eller kreativ ingeniør.

#UDDANNELSE ELLER KUNSTNERISK AFKLARING

#ALTERNATIV 10. KLASSE 

#SABBATÅR

#FORSKOLE TIL VIDEREGÅENDE STUDIER

INTRODUKTION

DIT PENSUM: TEGNING  DESIGN. ANIMATION. EKSPERIMENTER

OPTAGELSESKRAV: Book visitationssamtale. Her finder vi stille og roligt frem til om du er studieegnet.

DET VIL DU LÆRE: At tegne professionelt. At opøve solide tegneteknisk principper. At kunne benytte grundlæggende teorier i din tegnestil. At tegne og farvelægge med alle former for materialer. At være kreativt og arbejde med designprocesser.

UDDANNELSE: Efter 8 måneders studie kan du gå til eksamen og blive uddannet til Visuel Designer. For helt nybegyndere eller øvede. Alle studerende følger det samme pensum.

STUDIEMILJØ: Vi er en mindre skole på størrelse med et en større tegnstue eller kunstnerisk atelier. De studerende bliver betragtet som et kreativ team. Vi lægger vægt på rummelighed og engagement og at alle hjælper alle med bringe hinanden videre. Alt foregår på en ordentlig måde og vi har på intet tidspunkt oplevet særlige udfordringer i teamet. Vores fysiske rammer er hyggelige og appelerer til fordybelse.

LÆRERNE er eksperter og uddannede i tegning, kunst og kreativitetstræning og har mange års relevant erfaring. Vi har år efter år stor succes med at forberede de studerende til optagelse på de kreative studier.

9 eller 4 måneder. Du følger samme studiefag – med eller uden eksamen

Vi underviser helt fra grunden af. Du behøver ikke særlige tegneevner før du begynder som studerende hos os. Vi viser dig alle grundteknikker. Du vil gennem vores studie præsenteres for forskellige tegneretninger. Vi er den eneste skole i Danmark der arbejder lige meget med klassisk tegning og "det at få ideer" benævnt som: idégenerering. Tilbagemelding fra vores studerende er, at de oplever det som en stor styrke, at vi på en professionel måde har den helt rigtige kombination af begge nævnte fag. Det du ikke kan, kan jeg lære dig! Det vil glæde mig at undervise dig. Vi er en lille hyggelig skole og du vil føle dig helt tryg.  /Kreativ direktør Nor Sisden

Modtag kvalitetsundervisning

Du bliver lige udfordret hver dag uanset om du vælger 4 måneder, to 4 måneder eller 9 måneder. Du udvikler hurtigt dine tegneevner og bestemmer selv, om du vil indstilles til eksamen, under forudsætning af, at du har fulgt undervisningen fra september til og med maj måned. Kreativ Tegne og Designskolens uddannelser og undervisningsforløb kan efterkomme ønske om forberedelse til optagelse på længevarende videregående æstetiske studier. De fleste kvalificerede ansøgere bliver optaget på videregående studier, som fx Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KEA, Journalist og Grafisk Højskole, samt Animationsskolen i Viborg. Du kan også efterfølgende søge optagelse på andre kreative studier fx DTU for at blive ingeniør. Et 1/2 eller 1/1 studieår som forberedelse for dig der seriøst ønsker at søge videre på en autoriseret længerevarende kreativ uddannelse. Dette forudsætter at ansøger er studieegnet og motiveret, samt kunne følge og gennemføre et undervisningsforløb.

Den daglige undervisning

Udgangspunktet for designundervisningen og tegnefagene er, at alle mennesker er unikke og at studierne fremmer talent og erfaring. Kreativ Tegne- og Designskole indeholder en spændende erhvervsrettet, kreativ og kunstnerisk grunduddannelse i klassisk tegning, æstetiske projekter, innovation, videnskab og visuel identitet. Det særlige er, at vi som tegneskole og designskole kombinerer kunst, design, arkitektur og medier med innovation. Gennem daglige tegneopgaver, projekter og idéoplæg vil vi fremme dit håndværksmæssige og kreative talent. Efter gennemført studieforløb på Kreativ Tegne og Designskolen er den studerende stærk i klassiske og abstrakte tegnetekniske grundprincipper. Derfor kan de indstilles til eksamen og få bevis på deres kreative færdigheder.

Bliv tegner eller Visuel Designer

Uddannelsen "Visuel Designer" betyder, at du uddannes til at kunne arbejde tværfagligt i det kreative miljø. Dvs. at du kan udvikle design og illustrationer inden for et eller flere områder, samt samarbejde med andre kunstarter. Individuel uddannelse hvis du har en uddannelse i forvejen eller vil være iværksætter og starte egne virksomhed fx som designer eller tegner, eller studieforberedelse til videregående studie.

Undervisning og rammer siden 1986

Undervisning og uddannelse på Kreativ Tegne og Designskolen er en kombination af tværfaglige emner og fag. Skolen har stor erfaring i undervisning i klassisk tegning og kolorering, samt designproces. Kreativ Tegne og Designskolen er en mindre skole – med store ambitioner. Alle skolens studerende følger samme grundlæggende undervisning med henblik på at specialisere sig inden for et selvvalgt område. Tegneundervisningen lægger sig som udgangspunkt ikke fast på et bestemt klassisk område, eller designkoncept eller et visuelt kunstnerisk udtryk. Det vælger den studerende selv, når denne er afklaret i forhold til sit mål, om det er optagelse på en kreativ uddannelse, job eller hobbyplan.

Udbytte af kreativitetstræning og tegneundervisning 

Du kan uddanne dig til Visuel Designer. Tegnefagene og kolorering udvikler det kunstneriske talent. Du gennemarbejder alle tænkelige tegne- og farveteknikker og kan begå dig som illustrator. Udbytte af designundervisningen / Designfagene fremmer det kreative kunstneriske standpunkt. Du videreudvikler din æstetiske og visuelle sans. Du arbejder med formsprog og vil passe ind i det kreative miljø – nationalt og internationalt. Udbytte af innovationsundervisningen / Innovationsfagene styrker tilgangen til utraditionelle løsninger. Du bliver god til at få ideer. Du kan "tænke-ud-af-boksen" – altså bidrage med nye alternative løsninger, inden for produktudvikling og filosofi.

Heltidsstudie – kort eller langt forløb

Hvis du skal have succes i livet skal du være fleksibel! Kreativ Tegne og Designskolen præsenterer de studerende for et landskab af muligheder. Under studiet på Kreativ Tegne og Designskolen arbejder den studerende lige meget med illustration, tegning og farver som kaotiske processer, idégenerering, innovation og visuel kunst. Vi arbejder med grundlæggende principper inden for form, farve, æstetik og funktion. Det fører til job- og uddannelsesmuligheder – fordi den studerende bliver en god håndværker og lærer at arbejde i processer. Talent er at tage ved lære af sine erfaringer! Kreativ Tegne og Designskolen skaber ro til at fejle. Den studerendes faglige, illustrative, billedskabende niveau bliver løbende evalueret. Der opnås fuldt udbytte af undervisningen ved en fokuseret holdning til innovationssekvenserne og de mange tegnetekniske udfordringer.