KID-FOR-KIDS MODELLEN

Undervisningsmodellen og designprocessen er udviklet af Kreativ direktør Nor Sisden og kan med fordel anvendes på alle alderstrin.

Kunsten at fejle

Invitation til 5000 fejl. Studerende der deltager i undervisningen på Akademiets Skoler trænes i at fejle. Fordi fejl er erfaring der kan bruges i udvikling af dels mennesket og dels de færdigheder man vil opnå at mestre. Det man betragter som fejl er blot afvigelse fra den egentlig handling og det er disse afvigelser der skaber forandring. Vi arbejder ikke efter en facitliste. Men efter den forudsætning, at alle mennesker kan skal have mulighed for områder i livet hvor man lægger tjek og kontrol-fænomenet fra sig. Som kunstner har man, ligegyldig hvilken kunstform, en spildprocent af værker, fordi det sublime skaber i dialog med det værk man arbejder med ­og dialog er altid uforudsigelig – det sublime står tilbage efter mange uforudsigelige undersøgelser, der føre til det egentlig værk. Den uforudsigelig underviser vi i at elske.

 

Praktisk tegneerfaring, farver, model & idéudvikling

Grundlæggende studietegning, farvelære og materialekendskab. Udgangspunktet er den klassiske eller abstrakte håndudførte tegnetekniske faglighed. Der satses på solidt håndværk inden for visualisering uden tekniske begrænsninger. Modelfremstilling i f.eks. størrelsesforholdet 1:1 eller 1:25 indgår i tegneundervisningen som håndværksfag. IT inddrages i det personlige arbejde som eksternt medie.
Alle nævnte discipliner og teknikker og deres kvaliteter anses for at være brugbare som enkeltdiscipliner. Men de ses også anvendt i kombination med andre teknikker og udtryksformer. Digital udformning er meget anvendt som tegneredskab. IT inviterer til stor handlekraft, men har også sine begrænsninger. Digitalisering i kombination med klassiske tegnefærdigheder øger de innovative muligheder. Akademiets Skoler påtager sig især ansvaret for illustrationsundervisning i klassisk tegning, design og idéudvikling.

Innovation

Design og tegning samt akademiske metoder
Research, registrering, analyse og konklusion. Systematisering af viden indgår i de akademiske metoder, men hvordan omsættes metoderne til kreative processer? Dette søges besvaret via praktiske øvelser og tankeeksperimenter. Tilegnelse af viden baseret på historie, kultur, samfundet ”her og nu” og fremtidige udfordringer – globalt og for det enkelte individ.
Aktuelle temaer er natur, mennesker, teknologi, produkter og samfundsmæssige forhold.
Argumentation i form af dokumenteret viden og fremtidsanalyser inden for et valgt område er vigtig for vores tid og vores samfundsmæssige struktur. Samtidig understøttes forståelsen af den gode idé - oftest af et visualiserende formsprog.
Billedet kan til tider stå alene og taler ofte for sig selv. Men en kombination af argumentation og billeder vil få ethvert produkt til at virke mere overbevisende over for andre. En åben innovationsproces styres i en kombination af billedlig afklaring og rationel tænkning. Det være sig i spørgsmål om et produkts bæredygtighed eller formgivning, eller hvilken viden eller oplevelser der kan styrke den studerendes evne til at arbejde visionært, konstruktivt og systematisk.
Præsentation af projekter er et vigtigt element, der gerne skulle tale til det smukke, informative, seriøse og ikke mindst det bæredygtige i et produkt. På Akademiets Skoler kommer vi hele paletten rundt. Vi skal ikke blot blive dygtige - vi skal blive rigtig, rigtig dygtige. Vi skal tage del i nuets udfordringer og komme med forslag til fremtidens løsninger.

Design

Æstetik, design og funktion
Det æstetiske er en disciplin, der taler sit eget sprog. Æstetik er en subjektiv vurdering. Alligevel forekommer der retningslinjer for, hvornår et billede eller en form er i balance. Hvornår det taler til beskueren eller virker frastødende. Eksperimenterne handler blandt andet om at afprøve virkemidler som farve, komposition, materiale, struktur, form, lyssætning og interaktion. Og hvordan de forskellige komponenter understøtter historie, signalværdi, brugervenlighed og salgbarhed. Æstetik og indlevelse gør, at vi kan retningsbestemme vores innovative budskab eller design, eller fremkalde bestemte følelser i forbindelse med illustrative fortællinger og kunst. Undervisningen lægger op til, at det emotionelle og æstetiske skal være en opdagelsesrejse.
Eksperimentelle værksteder. Princippet for designundervisningen er ”learning by doing”. Her handler designundervisningen om spontanitet, den pludselige indskydelse og tanker uden forbundenhed med eksisterende fordomme, trends eller forventninger. Rammen for opgaverne er relationen til form, funktion, æstetik og teknik. Der arbejdes ud fra tesen, at alt kan lade sig gøre – indtil det modsatte er bevist.

Reframing

Se i nye vinkler
Evnen til hele tiden se i nye billeder og muligheder frem for begrænsningen. Hjernen har sit eget liv, eller har den? Vi arbejder med kunsten at se situationer fra en ny vinkel, end det der ligger lige rundt om hjørnet. Vi tilrettelægger associationstrænings-frekvenser og ser på nye uforklarelige universer. Det er en menneskelig medfødt egenskab at være nysgerrig eller noget der kan læres?
Der lægges vægt på reframing i undervisningen, fordi det udvikler den umiddelbare nysgerrighed og livsglæden. Det arbejder både med den mentale del: at få hjernen til at acceptere det uvisse og se i nye perspektiver. Men vi tager i særdeleshed fat i den praktiske del og her anvender vi vores gennemtestede designsproces, som vigtigt værktørj.