FLOW I UNDERVISNINGEN

Designproces: Tanker = Tegninger = Intelligens = Interaktion = Innovation = Implementering = Output

Undervisning i designprocesser og tegnetekniske principper

Tegne- og designundervisningen er projektorienteret
Hver opgave indeholder en teoretisk og en praktisk del inden for tegning, farver og form. I teorifagene skal den studerende arbejde med opstillede problemstillinger. Der skal søges viden og analyseres og problemstillingen skal afgrænses. Senere i processen fremkommer den studerende med forslag til en acceptabel argumentation ud over oplæg til konkrete løsninger.
Den praktiske del handler om at kunne mestre modelfremstilling og farve- og tegnetekniske færdigheder. Teoretiske og praktiske færdigheder udmøntes i innovative processer. Den innovative proces dokumenteres i form af tegninger, prototyper og præsentationsmateriale.

Modeleksperimenter: Design, illustration og innovation

Diversitet og teknologi
Det primære for undervisning er multidisciplinær innovativ tankegang, som betyder flere indgangsvinkler til en opgave. Diversitet er med til at skabe gode og nye løsninger for fremtidens teknologiske modeller, globale udfordringer, produktionsmetoder og services samt empati.
Fokus ligger på inkrementel innovation (nye produkter, services, systemer og processer baseret på det eksisterende) og radikal innovation (helt nye opfindelser). Udtryksformen er verbal og non-verbal. Det verbale fungerer i kombination med research og videnbaserede discipliner, der åbner op for kvalificeret refleksion og kritik med henblik på nye, alternative bud. Det non-verbale indfinder sig i undervisningen i form af form/funktion og visuelle processer, der tør udfordre det eksisterende uden at være destruktiv.

Erhvervsopgaver og virksomhedsbesøg

Erhvervsopgaver. Se realiteterne i øjnene
Den studerende bliver under uddannelsesforløbet præsenteret for en relevant erhvervsopgave af en til to ugers varighed. Erhvervsopgaven skal ruste den studerende til at se realistisk på sine arbejdsmetoder, og opleve realiteten i sine innovative værker, herunder præsentation og formidlingsform. Erhvervsopgaverne skal styrke den studerendes kontakt til erhvervslivet og, i bedste fald, danne netværk.
Med henblik på at styrke den studerendes realitetssans i forhold til livet uden for skolen, arrangeres der med jævnlige mellemrum studieture til kreative virksomheder og -miljøer.

Talentudvikling

Personlig branding & talentudvikling
Talentudvikling berører de faglige kompetencer, den sociale aktivitet og det personlige vækstpotentiale. Talent kan være medfødt eller tilegnes på forskellig vis. Ens for det medfødte og det tillærte talent er, at begge forudsætninger kræver hårdt arbejde. Det vil sige dagligt at nære sit potentiale, udfordre sig selv og prioritere faglig ”øvelse, øvelse, øvelse”. Når talentet vokser, træder personligheden i karakter. Talentet får måske oven i købet en mission. Når talenter udvikler sig, kan der arbejdes med den personlige branding.
De designstuderende på Akademiets Skoler skal fra første dag arbejde med deres personlige brand. Meningen er, at den studerende stiller sig kritisk konstruktivt over for de sociale medier, netværk, trykt presse, tv osv. Den studerende kan selv vælge, hvorledes det personlige brand skal komme til udtryk.