KREATIV CIRKELTRÆNING FOR HJERNEN

Der stilles ikke særlige krav til dine kreative færdigheder for at deltage i "Kreativ Cirkeltræning for Hjernen".

Spændende, kreativt og udfordrende for alle der vil top-tune hjernens kapasitet. Du bliver udfordret med forskellige typer kreativ hjernestimulerende opgaver. Det bliver hårdt, sjovt og lærerigt. Er du en person der ønsker kreativt inspiration til dine udfordringer i hverdagen, da er cirkeltræning god hjernegymnastik.
Træninger er stimulerende for professionelle erhvervsmennesker der har lyst til et se verden fra nye vinkler.

Om cirkeltræning for hjernen

Cirkelprincippet går ud på, at man via kreative øvelser træner forskellige områder af hjernen via lette eller komplekse opgaver, der specifikt er rettet mod bestemte dele af hjernens kapacitetszoner. Ved interval- og cirkeltræning opnår du en høj koncentration af udfordringer, samtidig med at dine kreative evner udvikles.
Ved cirkeltræning stimuleres de fire hjernedele i et kredsløb med loops, samt øvelser organiseret i planlagte intervaller og tidssekvenser.
Cirkeltræning i kreativitet er et koncept, der er udviklet af kreativ direktør Nor Sisden, der har mange års undervisningserfaring i idéudvikling og illustration. Nor Sisden deler hjernen ind i fire dele: synsdelen, videndelen, følelesdelen og fornuftdelen.
Improvisation er en forudsætning for at udvikle hjernen. Benspænd, det uforudsigelige og at gøre noget, man ikke har prøvet før, forbedrer de kreative evner.
Cirkeltræning i kreativitet betyder, at du opnår indsigt i, hvilke områder af dine kreativitetekompetencer du i særlig grad skal arbejde videre med for at blive god til at få ideer, og den idémager som du drømmer om at være.