INSPIRATION FOR UNDERVISERE OM DESIGN OG INNOVATION I SKOLEMILJØET

Undervisning om: Hvordan udvikler vi børns kreative hjerne? Ny inspiration til undervisning og metode i kreativitet.
Oplægsholder kreativitetsekspert Nor Sisden.
Mission: Høj professionel standard inden for undervisning i idégenerering, design og innovation i grundskolen og på gymnasium. Oplægget er skabt, så pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn og unge, kan blive inspireret til at udvikle nye kreative undervisningsmodeller. Vi underviser efter Kid-for-Kids modellen: Kunst / Innovation / Design / Reframing.

Skole for livet

Inspiration som tager udgangspunkt i kreativ kultur og udvikling.
Oplægget omhandler også implementering af designprocesser og innovation i kreative fag på skoler og i fritidsordninger, samt gymnasier.
Design, innovation og visuel frembringelse bør være en stor del af de obligatoriske undervisningselementer, herunder kreativitetstræning. Emner der kan arbejdes med på grundskolerne, i gymnasier og i børnenes fritidsordninger. Derfor er det vigtigt at lærere og pædagoger tilegner sig nye færdigheder på området, samt indhenter ny inspiration.

Akademiets Skolers direktør Nor Sisden har haft sit virke i den kreative branche i henved 40 år, og har undervist i kreativ talentudvikling siden 1986. De mange års erfaring har sat sig som et solidt erfaringsgrundlag, en erfaring enhver der deltager kan høste frugten af. Oplægget vil for deltagerne betyde ny reflektion om værdier og holdninger til kreativ frembringelse, samt input til nye undervisningsformer.


Det foregår på institution, skoler eller gymnasier på sjælland eller her:

AKADEMIETS SKOLER
Skolen for Visuel Læring og Innovation
Stockholmsgade 33, 2100 København Ø
v/direktør Nor Sisden


INSPIRATION TIL UNDERVISERE

Vejledende standardpris á gennemsnitlig 90 minutters varighed - men kan tilpasses en anden tidsramme og større forsamlinger.
Pris: Begynder ved DKK 5.000 for op til 16 personer. Weekendtillæg kr 2.000. Oplæg afholdes hos kunde, såfremt udgiften til tranport dækkes af køber.
For at få den nøjagtige pris skal du udfylde bookingformular - hvorefter du vil blive kontaktet.
Andre undervisningsskabeloner, kontakt os for planlægning og pris:

Er du i tvivl: dk@akademietsskoler.dk eller M: 23 24 35 35.

Ret til ændringer forbeholdes.