SKOLEN FOR ERHVERV OG INTERAKTION

Oplæg: Teambuilding & Facilitering

Skolen for Erhverv og Interaktion beskæftiger sig med kaotiske processer, videndeling, kreative kompetencer og akademiske indgangsvinkler i forbindelse med gundstig inspiration til samarbejde, mødeindledning, idéudvikling og interaktion i forbindelse med møder og samtaler, samt god-følelse-oplevelse.

Der kan vælges mellem tre interaktionskonceptet, skræddersyet til erhvervslivet.

MÅLGRUPPE

 • Direktionen før vigtige møder
 • Medarbejderstaben der skal inspireres og rystes sammen
 • Firmafester eller mærkedage
 • Skoler og institutioner.

Professionelt kan du være

 • Leder for en virksomhed eller et team
 • Ansat i en hvilken som helst privat eller offentlig organisation
 • Underviser eller pædagog
 • Teamleder i en forening.

Inspiration og undervisning

Det kræver ingen forkundskaber at deltage i et interaktionskoncept. Målet er at tilrettelægge et udviklingsforløb, der give stof til eftertanke, styrke virksomhedens teamånd og inspirere til bedre kommunikation og omsætte hinandens idéer, samt at blive lidt klogere. Humor og glæde følge automatisk med.

Det kan interaktionskoncepterne

 • Gøre hjernen mere skarp, kvik og hurtigere uden at stresse.
 • Bringe ny viden og inspiration til de der ikke er kreative og som sagtens kan blive det.
 • Sæt turbo på de innovative ideer og processer​. Oprette en idébank.
 • Styrke fællesskabet og opbygge tillid og frihed, fx inden møder og vigtige samtaler.
 • Skabe engagement og energi, samt giver stof til eftertanke.

Derfor bruger vi tegning som værktøj

Tegning er en sublim, lettilgængelig, naturlig og ukonventionel måde hvormed man kan udforske og udtrykke ideer og følelser. Og tegnetalent i nærværende henseende er underordnet. Det er bevist at hjernen stimuleres ved kunstnerisk frembringelse. Kreativt arbejde kan ligeledes styrke teamwork og få en gruppe til at værdsætte hinanden, hvormed gruppe kan blive endnu bedre sammen.

Innovation i erhvervslivet med kreative øjne

Alle interaktionskoncepterne tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og medarbejdere og kan i øvrigt tematiseres. I vil som organisation/virksomhed få inspiration til, hvordan virksomhedens medarbejdere bidrager til innovativ tænkning, både i forhold til virksomhedens praktiske funktioner og virksomhedens produkter, herunder processer?

Målet med et kreativt interaktionskoncept er, at medarbejdere og ledelse får nye ideer til fornyelse, uanset om der er urealistisk, kreativ tænkning eller omsættelige indfaldsvinkler i forhold til en konkret udfordring. Det centrale er, at alle deltagere føler sig godt tilpas samt udfordret på vanetænkning og dogmer.
Alle kan være med, da en workshop tager udgangspunkt i menneskers diversitet, uanset om man er vant til at udtrykke sig i visuelt, verbalt eller skriftligt. Det er hjernens DNA at skabe. Det er menneskets natur at tænke og handle, samt at afprøve muligheder.

Alle kan være med - der kræves ikke særlige kreative evner
Kreativ business praktiseres i forbindelse med idégenerering, innovation og visualisering. Kreative dilemmaer tilskynder, at medarbejderne tvinges til at se verden fra forskellige vinkler i forhold til samme udfordring. Nogle kalder det "the blue ocean" Hvordan kan man bruge associationstræning, storytelling, inspirationsboard og brainstorming? Det kan vi kommer vi ind på alt efter det udarbejdede koncept ordlyd.

Output af et interaktionskoncepterne

 • Nye samarbejdsrelationer eller mulighder i hinanden
 • Nye vinkler på muligvis fastlåste udfordringer
 • Nye metoder til at afstresse sig selv eller medarbejderne
 • Nye metoder til at få ideer og udvikle virksomhedens idébank, eller oprette en sådan
 • Nye metoder til at styrke hjernens skarphed.

Oplægsform

Oplægsformen er personlig, indkluderende og engagerende. Oplæg omhandler praktiske øvelser og inspiration til nye metoder og tiltag i forhold til kreative processer. Oplæg kan ændre sig løbende, alt efter deltagernes input og processens udvikling. Oplæg handler også om implementering af designprocesser og innovation i offentlige og private udviklingsafdelinger, herunder undervisning i kreative fag på skoler og i fritidsordninger. 

Ved kreativ direktør Nor Sisden


Jeg brænder for det at bringe min viden om undervisning i kreative fag videre - og i særdeleshed at få lov til at undervise børn, unge og voksne i klassiske kreative traditioner i kombination med moderne innovation, samt at inspirere og udvikle business livet. /Nor Sisden

Book koncept tilpasses virksomheden. 

Vejledende standardpris på et teambuilding á gennemsnitlig 120 minutters varighed - men kan tilpasses en anden tidsramme og større forsamlinger.

Koncept afholdes som udgangspunkt om mandagen eller efter aftale.

Pris: Begynder ved DKK 5.000,- + materialer (som vi sørger for), for op til 8 personer. Weekendtillæg kr 2.000. Koncept afholdes hos kunde, såfremt udgiften til tranport dækkes af køber.

Afholdes arrangementet på Akademiets adresse, kan frokost tilkøbes og forhåndsbestille på nærmerste café.

For at få den nøjagtige pris skal du udfylde - hvorefter du vil blive kontaktet.

Andre specifikke teambuildingskabeloner kan tilbydes, kontakt Nor Sisden for planlægning og pris: dk@akademietsskoler.dk eller M: 23243535.

Vi rejser gerne til i virksomheder på Sjælland.

AKADEMIETS SKOLER
Stockholmsgade 33
2100 København
Ret til ændringer forbeholdes.