DIPLOMUDDANNELSE ELLER TEGNEKURSUS
4 ELLER 9 MÅNEDER

Undervisning på Kreativ Tegne og Designskolen er en god investering.

Lange studier - 1/1 studieår á 9 mdr. Studiestart september:
34 uger: September – maj. Med mulighed for at blive indstillet til eksamen.

Kort studie - 1/2 studieår á 4 mdr. Studiestart september eller januar:
15 uger: September–december. Med mulighed for at fortsætte.
15 uger: Januar–april.

Priser for ALLE studier af 9 måneder. September-Maj.

Obligatorisk registrerings- og reservationsgebyr: DKK 1.000 som betales ved tilmelding.
Første rate, herunder tilmeldingsgebyr betales altid inden studiestart eller i forbindelse med tilmelding.
Gebyr refunderes ikke.

Du kan vælge at betale det fuld bindende grundbeløb af en rate eller med betalingsordning.

1 rate:  Beløb pr. rate DKK 42.900. I alt DKK 42.900. (D. 1-9)

2 rater: Beløb pr. rate DKK 22.570. I alt DKK 45.140. (D. 1-8 og 1-12)
Betales af der offenlige, betales af 1. rate.

Priser for ALLE studier af 4 måneder. Efterårssæson eller Forårssæson.

Obligatorisk registrerings- og reservationsgebyr: DKK 1.000,- som betales ved tilmelding.
Første rate, herunder tilmeldingsgebyr betales altid inden studiestart eller i forbindelse med tilmelding.
Gebyr refunderes ikke.

Du kan vælge at betale det fuld bindende grundbeløb af en rate eller med betalingsordning.

1 rate: Beløb pr rate DKK 20.800. I alt DKK 20.800. (1-9, henholdsvis 1-12)

2 rater: Beløb pr rate DKK 10.950. I alt DKK 21.900. (1-9 og 1-10, henholdsvis 1-12 og 1-2)
Betales af der offenlige, betales af 1. rate.

Eksamineringsgebyr for skolens studerende.

Indstilling til eksamen sker i slutningen af april måned. Betal i alt DKK 1.000.

Generel info

Akademiets Skoler er et selvfinansierende uddannelsessted, der ikke modtager støtte via offentlige ordninger. Studerende kan som udgangspunkt ikke modtage statens uddannelsesstøtte (SU). Studieegnede skal selv undersøge, om de kan modtage offentlig støtte til studiet, da dette ofte er et individuelt anliggende. Søg eventuel fond: http://crowdfunding.dk/ eller http://www.fundraising.how Ret til ændringer forbeholdes.

Praktiske oplysninger

Heltidsstudie: 1/2 eller 1/1 år: Faglige udfordringer og discipliner skal udføres i følge pensum.

Mødepligt dag: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Kl. 09:00 - 14:30 inklusiv frokostpause.

Mødedeltagelse: Defineres som fysisk og fagrelevant tilstedeværelse.

Projektarbejde: Udgør ca. 10 timer ugentlig ud over den fastlagte undervisningstid.

Fridage: Skolen følger de offentlige skolefridage, ferier og helligdage.

Materialer: Den studerende vejledes i indkøb af egne studiematerialer.

Portfolio: Den studerende modtager hjælp i forbindelse med udarbejdelse af portfolio.

Studieaktiv: Hvis du ønsker uddannelsesbevis med deltagelse af censor, kræver der minimum 85 % fremmøde/studieaktivitet.

Beviser: Uddannelsesbevis udstedes efter bestået eksamen. Diplombevis udstedes efter gennemført 9 måneders forløb. Studiebevis udstedes efter gennemført 4 måneders forløb.

Optagelse: Udfyld bookingformular