DIPLOMUDDANNELSE ELLER TEGNEKURSUS. 4 ELLER 9 MÅNEDER

Et kreativt studie der kan stå alene hvis du vil være iværksætter og starte egen virksomhed fx som designer eller tegner eller studieforberedelse til videregående studie for dig der er i gang med et længere studieforløb. Du kan vælge mellem designkursus eller designuddannelse.

STUDIEVALG: Undervisning på Kreativ Tegne og Designskolen er en god investering.

Lange studier - 1/1 studieår á 9 mdr. Studiestart september 2019:

34 uger: September – maj. Med mulighed for at blive indstillet til eksamen.


Kort studie - 1/2 studieår á 4 mdr. Studiestart september 2019 eller januar 2010:

15 uger: September–december. Med mulighed for at fortsætte.

15 uger: Januar–april.


Priser for ALLE studier af 9 måneder. September-Maj.

Obligatorisk registrerings- og reservationsgebyr: DKK 1.000,- som betales ved tilmelding.  Første rate, herunder tilmeldingsgebyr betales altid inden studiestart eller i forbindelse med tilmelding.

Du kan vælge at betale det fuld forpligtende grundbeløb med en betalingsordning i 1, 2 eller 3 rater:

1 rate: DKK 39.960. Beløb pr betaling DKK 39.960,-

2 rater: DKK 41.760. Beløb pr betaling DKK 20.880,-

3 rater: DKK 43.560. Beløb pr betaling DKK 14.520,-


Priser for ALLE studier af 4 måneder. Efterår eller forår.

Obligatorisk registrerings- og reservationsgebyr: DKK 1.000,- som betales ved tilmelding. Første rate, herunder tilmeldingsgebyr betales altid inden studiestart eller i forbindelse med tilmelding.

Du kan vælge at betale fuld forpligtende grundbeløb med en betalingsordning i 1 eller 2 rater:

1 rate: DKK19.360. Beløb pr betaling DKK 19.360,-

2 rater: DKK 19.980. Beløb pr betaling DKK 9.990,-


Eksamineringsgebyr for skolens studerende.

Indstilling til eksamen sker i slutningen af april måned. DKK 1.000,-.


Generel info

Akademiets Skoler er et selvfinansierende uddannelsessted, der ikke modtager støtte via offentlige ordninger. Studerende kan som udgangspunkt ikke modtage statens uddannelsesstøtte (SU). Studieegnede skal selv undersøge, om de kan modtage offentlig støtte til studiet, da dette ofte er et individuelt anliggende. Søg eventuel fond: http://crowdfunding.dk/ eller http://www.fundraising.how Ret til ændringer forbeholdes.

Praktiske oplysninger

Heltidsstudie: 1/2 eller 1/1 år: Faglige udfordringer og discipliner skal udføres i følge pensum.

Mødepligt dag: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Kl. 09:00 - 14:30 inklusiv frokostpause.

Mødedeltagelse: Defineres som fysisk og fagrelevant tilstedeværelse.

Projektarbejde: Udgør ca. 10 timer ugentlig ud over den fastlagte undervisningstid.

Fridage: Skolen følger de offentlige skolefridage, ferier og helligdage.

Portfolio: Den studerende modtager hjælp i forbindelse med udarbejdelse af portfolio.

Studieaktiv: Hvis du ønsker uddannelsesbevis med deltagelse af censor, kræver der minimum 85 % fremmøde/studieaktivitet.

Beviser: Uddannelsesbevis udstedes efter bestået eksamen. Diplombevis udstedes efter gennemført 9 måneders forløb. Studiebevis udstedes efter gennemført 4 måneders forløb.

Optagelse: Udfyld bookingformular