TEGNING OG DESIGN | VISUEL DESIGNER
UDDANNELSE I KREATIVT MILJØ

Designuddannelse og tegneuddannelse skaber værdi for de studerende der er tilknyttet uddannelsen, for dansk erhvervsliv og det kreative miljø. Visuel Designer-uddannelse er en kompetencegivende diplomuddannelse.

Studieforløb TIL VISUEL DESIGNER

Studiestart den 1. september. I forbindelse med studiet på Kreativ Tegne og Designskolen skal den studerende ugentligt påregne 10 timers projektarbejde og selvstudier, herunder studierelevant forskning eller andre praktiske, visuelle eller kulturelle aktiviteter. For at blive indstillet til eksamen skal den studerende inden for den normerede studietid i alt have oparbejdet det, der svarer til 1000 timers fagrelaterede studier. Eksamen finder sted den sidste uge i maj måned. For at blive optaget på studiet skal ansøgeren have et seriøst erhvervssigte og en intention om at arbejde inden for den kreative branche.

Hvis du ønsker et censureret uddannelsesbevis

Der er deltagelses- og mødepligt til undervisningen inden for de angivne tider. (Deltagelsespligt omfatter pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, der indgår som en del af uddannelsen. Mødepligt er defineret som fysisk tilstedeværelse. Mindre end 85 % fremmøde, eller hvis den studerende ikke er studieaktiv, medfører, at den studerende ikke får udstedt uddannelsesbevis. Samlet undervisningstid og hjemmearbejde for et studieår svarer til 1000 timer. Der stilles krav til, at den studerende er aktiv i undervisningen og følger undervisningsplanen. Den studerendes indsats skal bidrage til opfyldelse af personlige mål. Den studerende kan kun være fraværende fra undervisningen på grund af sygdom eller efter aftale med rektor. Ved fravær af et større omfang kan den studerende efter forudgående samtale med Akademiets Skolers kreative direktør og efterfølgende skriftlig aftale fortsætte på studiet efter sygdommens ophør og aflægge afsluttende prøve eller sygeeksamen. Gennemføres undervisningen samt opnås karakteren ”bestået” ved den afsluttende vurdering, modtager den studerende et uddannelsesbevis. Forudsætningen for at bestå er bl.a. et færdiggjort speciale, som indstilles til vurdering ved afslutning af undervisningsforløbe. Herefter er du "Visuel Designer". Det er helt op til dig som studerende på Illustration Tegne og Designskolen, om du vil have dit arbejde til endelig vurdering af vores censorer. Kursusbeviset, diplomet eller uddannelsesbeviset kan anvendes i forbindelse med optagelse på videregående studier og ved jobsøgning.

For at bestå eksamen til en kreativ uddannelse skal den studerende have udarbejdet et digitalt galleri eller en fysisk projektmappe med visuelle arbejder og refleksioner. Arbejdet skal synliggøre at du kan arbejde selvstændigt i det kreative miljø som designer, illustrator eller innovatør.

Dokumentation

Galleriet eller mappen skal dokumentere og synliggøre den studerendes 1000 timers visuelle arbejde, som skal være udført i forbindelse med studietiden på Kreativ Tegne og Designskolen. Aflevering af de visuelle arbejder skal være godkendt af Akademiets Skoler, for at den studerende er berettiget til at gå til eksamen. Krav: Deltagelses- og mødepligt minimum 85%. Det kræver stor selvstændighed at arbejde i den kreative branche, derfor skal den studerende være fyldt 17 år på eksamenstidspunktet. Der kan søges om dispensation fra denne regel. For at opnå ret til et eksamensbevis skal den studerende præsentere sin kunnen inden for klassisk tegning og kolorering – begge områder repræsenteret ved brug af forskellige tegne- og farveredskaber. Her lægges der stor vægt på proportionssans, tekniske færdigheder og fleksibilitet i forhold til forskellige udtryksformer. Alle kreative opgaver udført i forhold til skolen pensum, skal fremlægges og vise, at den studerende har forstået design- og idégenereringsprocessen.

Afsluttende speciale

I slutningen at studiet gennemarbejder den studerende et speciale, der er skræddersyet i forhold til dennes særlige kompetencer. Specialet præsenteres som en digital PowerPoint-præsentation eller en fysisk portfolio. Den studerende bliver af skolens faste lærere og censorer bedømt for sin evnen til at arbejde i proces og idégenerering samt evne til at formidle sine ideer og visuelle overvejelser. Den studerendes ansøger om at blive indstillet til eksamen i slutningen af april måned. Her betales en mindre eksamensafgift. Den færdiguddannede "Visuel Designer" modtager sit eksamensbevis på engelsk.


Mulige fag, du kan arbejde med

 • Tegner og Illustrator // Idémager og Kreativ udvikler
 • Beklædningsdesign og Mode // Fashion illustration og Styling
 • Tatovering // Tekstil // Interiør Design // Produktdesign
 • Arkitektur // Bykunst // Landskab // Havekunst
 • Indretning og Rum // Møbeldesign // Scenografi
 • Grafisk Design // Visuel Innovation // Produktionsdesign
 • Visuel kunst // Konceptdesign
 • Spildesign // Animation // Tegneserie
 • Anatomisk Illustration // Situationstegner.

Job og fremtid

Som illustrationsdesigner er den studerende godt rustet til at arbejde i et utal af forskellige brancher og på forskellige niveauer. Det kreative felt er fyldt med jobfunktioner, hvor man kan indgå som en del af et team, der arbejder med idégenerering, illustration eller fysisk, visuel model og iagttagelse. Du kan som "Visuel Designer":

 • Åbne eget firma som iværksætter med mængde- eller nicheproduktion inden for design eller kommunikation.​
 • Blive entreprenør og arbejde freelance med kontakt til flere forskellige firmaer eller realisere dine egne opfindelser.
 • Få job i første række som idéskabende ressource i en innovativ virksomhed eller kreativ branche.
 • Gå målrettet mod at arbejde i design-, arkitektur- og animationsmiljøet eller som grafiker.
 • Blive en del af reklamebranchen, kommunikations-, film- og modeindustrien eller trend-bureauer.
 • Også vælge at arbejde som specialist, assistent eller som sparringspartner for enkeltpersoner fx i forbindelse med bogudgivelser eller publikationer.
 • Søge job som "Visuel Designer" i større virksomheders kreative afdeling.
 • Arbejde med teknisk tegning i en produktions- og industrivirksomhed.
 • Få job i forskningsbaserede virksomheder og museumsverdenen - samt på universiteter.
 • Søge mod forlags- og forfattermiljøet eller nyhedsbranchen som tegner eller illustrationsdesigner.
 • Anvende studiet som et springbræt til anden længerevarende videregående uddannelse eller selv vælge at undervise.