KREATIV TEGNE OG DESIGNSKOLE

Heldagsskole | Klassisk tegneskole | Designskole

Kreativ Tegne og Designskole optager studerende der drømmer om at få potentiale inden for de æstetiske fag, ingeniørvidenskab eller produktudvikling – uanset ansøgers baggrund. Vi underviser i klassisk tegning, kreativitetstræning og idégenerering og kan hjælpe dig med en dag at blive professionel illustrator, arkitekt, designer eller kreativ ingeniør.
9 eller 4 måneder. DIT PENSUM:  Tegning  Design  Animation   Innovation
LÆRERNE er eksperter og uddannede i tegning, kunst og kreativitetstræning og har mange års relevant erfaring. Vi har år efter år stor succes med at forberede de studerende til optagelse på de kreative studier.
DET VIL DU LÆRE: At tegne professionelt. At opøve solide tegneteknisk principper. At kunne benytte grundlæggende teorier i din tegnestil. At tegne og farvelægge med alle former for materialer. At være kreativt og arbejde med designprocesser.
UDDANNELSE: Efter et år studen kan du gå til ekseamen og uddanne dig til Visuel Designer. For helt nybegyndere eller øvede. Opkvalificerende sabbatår.
1 år eller 1/2 år. Samme studiefag - med eller uden eksamen
Vi underviser helt fra grunden af. Du behøver ikke særlige tegneevner før du begynder som studerende hos os. Vi viser dig alle grundteknikker. Du vil gennem vores studie præsenteres for forskellige tegneretninger. Vi er den eneste skole i Danmark der arbejder lige meget med klassisk tegning og "det at få ideer" altså idégenerering. Tilbagemelding fra vores studerende er, at de oplever det som en stor styrke, at vi på en professionel måde har den helt rigtige kombination af begge nævnte fag. Det du ikke kan - kan jeg lære dig! Det vil glæde mig at undervise dig. Vi er en lille hyggelig skole og du vil føle dig helt tryg.

/Kreativ direktør Nor Sisden

Modtag kvalitetsundervisning

Du bliver lige udfordret hver dag uanset om du vælger et halvt år, to gange et halvt år eller et helt år. Du udvikler hurtig dine tegneevner og bestemmer selv om du vil indstilles til eksamen, under forudsætnig af, at du har fulgt undervisningen fra september til og med maj måned. Kreativ Tegne og Designskolens uddannelser og undervisningsforløb kan efterkomme ønske om forberedelse til optagelse på længevarende videregående æstetiske studier. De fleste kvalificerede ansøgere bliver optaget på videregående studier, som fx Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KEA, Journalist og Grafisk Højskole, samt Animationsskolen i Viborg. Du kan også efterfølgende søge optagelse andre kreative studier fx DTU og blive ingeniør. Et 1/2 eller 1/1 studieår som forberedelse for dig der seriøst ønsker at søge videre på en autoriseret længerevarende kreativ uddannelse. Dette forudsætter at ansøger er studieegnet og motiveret, samt kunne følge og gennemføre et undervisningsforløb.

Undervisning og rammer siden 1986

Undervisning og uddannelse på Kreativ Tegne og Designskolen er en kombination af tværfaglige emner og fag. Skolen har stor erfaring i undervisning i klassisk tegning og kolorering, samt designproces. Kreativ Tegne og Designskolen er en mindre skole, med en klasser - og med store ambitioner. Alle skolens studerende følger samme grundlæggende undervisning med henblik på at specialisere sig inden for et selvvalgt område. Tegneundervisningen lægger sig som udgangspunkt ikke fast på et bestemt klassisk område eller designkoncept eller et visuelt kunstnerisk udtryk. Det vælger den studerende selv, når denne er afklaret i forhold til sit mål, det være sig optagelse på en kreativ linje/skole eller uddannelse/job, samt hobbyplan.

Udbytte af kreativitetstræning og tegneundervisning

Du kan uddanne dig til Visuel Designer. Tegnefagene og kolorering udvikler det kunstneriske talent. Du udvikler din personlige streg - stregtegning, lys/skygge m.m. Du gennemarbejder alle tænkelige tegne- og farveteknikker og kan begå dig som illustrator. Udbytte af designundervisningen / Designfagene fremmer det kreative kunstneriske standpunkt. Du videreudvikler din æstetiske og visulle sans. Du arbejde med formsprog og vil passe ind i det kreative miljø - nationalt og internationalt. Udbytte af innovationsundervisningen / Innovationsfagene styrker tilgangen til utraditionelle løsninger. Du bliver god til at få ideer. Du kan tænke "ud-af-boksen" altså bidrage med nye alternative løsninger, inden for produktudvikling og filosofi.

Heltidsstudie kort eller langt forløb

Hvis du skal have succes i livet skal du være fleksibel! Kreativ Tegne og Designskolen præsenterer de studerende for et landskab af muligheder. Under studiet på Kreativ Tegne og Designskolen arbejder den studerende lige meget med illustration, tegning og farver som kaotiske processer, idégenerering, innovation og visuel kunst. Vi arbejder med grundlæggende principper inden for form, farve, æstetik og funktion. Det fører til job- og uddannelsesmuligheder - fordi den studerende bliver en god håndværker og lærer at arbejde i processer. Talent er at tage ved lære af sine erfaringer! Kreativ Tegne og Designskolen skaber ro til at fejle. Den studerendes faglige, illustrative, billedskabende niveau bliver løbende evalueret. Der opnås fuldt udbytte af undervisningen ved en fokuseret holdning til innovationssekvenserne og de mange tegnetekniske udfordringer.

Mål udviklingsprogram

Den faglige sammensætning er unik og kvalificerer til en videregående kreativ uddannelse eller et job.

Talentudvikling: Til dig der kan se dig selv som aktør i det kreative miljø. Uddannelse til "Visuel Designer". Undervisning for det medfødte talent eller dem, der vil tilegne sig nye færdigheder via opgaver og projekter.

Afklaring: Du vil udvikle dit kreative talent. Undervisning der skaber afklaring i forhold til valg af erhvervsretning og kunstnerisk linje.

Efteruddannelse: Fag og kvalifikationer. Opkvalificering eller "Skifte spor". Det gælder for de der er uddannet inden for håndværk // Teknik // Gymnasier // Kreative kurser/skoler/uddannelser.

Optagelsesprøver: Til længerevarende videregående uddannelser. Fx Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur, Design og Konservering // Visuel Kommunikation og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole // VIA University // KEA // DTU // Århus Kunstakademi // Designskolen Kolding // Animationsskolen // Foto og Filmskoler // Scenografiuddannelse // Illustrationsuddannelser, samt uddannelser i udlandet.

Forberedelse: Længerevarende videregående uddannelser eller produktionsskoler. Uddannelser med linjefag som innovation og design. Fx DTU, CBS, tekniske skoler m.m. Du vil opnå en bedre eksamen, fordi du er ekstra skarp i innovative processer.

Sabbatår: Skole for dig der har brug for en pause fra det almindelige skolemiljø og alligevel være i en spændende læringsproces.