BØRN / TEENAGERES
DESIGN- 
OG TEGNESKOLE

 Klassisk Tegninge og Idégenerering og Kreativitet

11-årig dreng på sommerskolen: "Det her er bare min drømmeskole." 13-årig pige på tegnekursus: "Godt jeg er her, jeg er så tegnetrængende." 15-årig pige på teenageholdet: "Jeg er den eneste der tegner i min klasse, nu har jeg fået nogle tegnevenner". 7-årig dreng om en tegneøvelse: "Det her er svært, men min tegning er da ret flot".

tegnekurser.børn.børnenesdesignogtegneskole

Børnenes Tegne og Designskole, ambassadekvarteret,  Stockholmsgade 33, København Ø.
Tegnekurser og designundervisning der fremmer dit kunstneriske og innovative standpunkt med en sjov og unik sammensætning.

Her kan børn og unge være sig selv, uden pres fra omverdenen. De undervises i håndens arbejde, det som skaber værdi og glæde for resten af livet. Vi arbejder med færdigheder der danne pauser fra de sociale medier og det pulserende liv – med fokus på fuld koncentration, udvikling og fordybelse.

STUDIESTART HVERDAG / WEEKEND: August eller januar. VARIGHED: 4 måneder.

STUDIESTART SOMMERSKOLE: 5 dage / 4 forskellige uger i skolesommerferien.

DIT PENSUM: Klassisk tegning og idéudvikling. Forskellige tegnemetoder og farvelægning.

DET VIL DU LÆRE: At udvikle din tegnestil. At være kreativt og fantasifuld.

DET VIL DU TRÆNE: Undervisningen udvikler den kreative intelligens og træner hjernens styrke.

LÆRERNE er eksperter og uddannede i tegning, kunst og kreativitetstræning og har mange års relevant erfaring.

NB: Børn og teenagere tilbydes kvalitetsundervisning. Derfor kan vi ikke imødekomme afbrydende prøvetimer.


Unik tegneskole, designskole og billedskole der træner de unges hjerne
Børn og Unge har en fantastisk tilgang til det visuelle sprog. Vi træner børn og unges intelligente hjerne. Og vi bestræber os på at skabe Danmarks mest kreative børn, der kan udtrykke ideer og tanker. Det du ikke kan - kan jeg lære dig! Det vil glæde mig at undervise dig. Alle børn har i mere eller mindre grad et kunstnerisk eller innovativt potentiale. Dette potentiale fremmer vi via opgaver, der appellerer til fantasien. Samtidig vil nye tillærte tekniske færdigheder inspirere elevens lyst til at frembringe egne ideer og arbejde med design og billeder. Skolen har til huse i et hyggelig tegnestudie og du vil føle dig helt tryg.

Hilsen Kreativ direktør Nor Sisden

Vision og mål for børn og teenagere
Børnenes Design og Tegneskole arbejder både med tegnetekniske og idégenerende processer. I forbindelse med undervisningen får eleven mulighed for at eksperimentere med sin fantasi og leg, udvikle sin selvtillid og fornemme, hvad det vil sige at arbejde professionelt som designer.

Undervisning i klassisk tegning på et seriøst niveau.​
Undervisning på Børnenes Design og Tegneskole er en kombination af tværfaglige emner, som du kan læse mere om under beskrivelse af de forskellige linjer. Under studiet arbejder eleverne lige meget med illustration, tegning og farver, som kaotiske designprocesser, idégenerering, herunder også som billedskole. Vi arbejder med grundlæggende principper inden for form, farve, æstetik og funktion. Eleven lærer at arbejde i processer. Undervisningen styrker elevens proportionssans og øver visuel storytelling og frembringelse på et teknisk eksperimenterende niveau. Undervisningen omhandler løbene flere forskellige designområder. Eleverne arbejder individuelt og i teams, har det sjovt mens de lærer at tegne, designe og arbejde innovativt – og der dannes nye venskaber. Eleven vil slutte forløbet med en portfolio med tegninger og billeder fra undervisningen.  De færdige produkter, modeller eller skitser vil - inden de sættes i portfolio blive vist til forældrene under en lille sammenkomst. NB: Elever der tilknyttes Børnenes Design og Tegneskoles undervisning, skal efter en introvelkomst, kunne deltage uden ledsagelse af en voksen.

Kreativitet for alle
Børnenes Design og Tegneskole er for alle børn og unge der ønsker at udvikle deres kreative og innovative talent. Vi arbejder tæt sammen med eleven omkring de faglige udfordringer. Og vi passer rigtig godt på alle der undervises i vores hus, både når vi tegner i tegnestudiet og hvis vi er på studieture. Eleverne slutter forløbet med udarbejdelse af en portfolie med tegninger og billeder fra undervisningen. De færdige produkter, modeller eller skitser vil – inden de sættes i mappe - blive vist til forældrene under en lille sammenkomst. Undervisning for børn og unge behandler en række områder inden for klassisk tegning, som eleven får gavn af at kende til med henblik på selv at arbejde videre. Eleverne slutter forløbet med udarbejdelse af en portfolie med tegninger og billeder fra undervisningen.

Påklædningsdukke til alle børn

Print påklædningsdukke

VORES TEGNEGLADE BØRN MEDVIRKER FRA TID TIL ANDEN I DR-ULTRA - KLIK PÅ LINKS:

DR-Ultra Krea-Kampen

DR-Ultra Orla-Prisen